do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 12.10.2021
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Będą ułatwienia dla posiadaczy samochodów elektrycznych

Rząd przyjął projekt ustawy, która ma ułatwić oraz przyspieszyć rozwój elektromobilności w Polsce. Projekt ma wprowadzić procedury ułatwiające instalacje punktów poboru w budynkach wielorodzinnych dla samochodów elektrycznych, a także zasady ustanawiania stref czystego transportu, w których będzie się można poruszać takimi samochodami. Mogą to być istotne argumenty przemawiające za inwestycją w zakup samochodów nisko lub zeroemisyjnych.

W projekcie u regulowane zostały:

  • procedury dotyczące instalacji punktów poboru energii w budynkach wielorodzinnych. Przepisy ułatwią montaż punktów ładowania samochodów elektrycznych na wniosek mieszkańców danego budynku, co oznacza że osoby zainteresowane zakupem takiego pojazdu otrzymają możliwość ładowania go w swoim miejscu zamieszkania.
  • nowe zasady ustanawiania stref czystego transportu. Będzie możliwość ustanawiania takich stref we wszystkich gminach (niezależnie od liczby mieszkańców). W strefach będą się mogły poruszać pojazdy nisko lub zeroemisyjne posiadające specjalne oznaczenia.
  • zasady kontroli stacji ładowania, które powinny podlegać kontrolom przeprowadzanym przez Urząd Dozoru Technicznego (doprecyzowano też definicję stacji ładowania)
  • kwestie zakupów samochodów nisko- i zeroemisyjnych dokonywanych w procedurze zamówień publicznych. Określono bowiem minimalny udział takich pojazdów w całkowitej liczbie pojazdów objętych zamówieniami publicznymi.

Nowe przepisy mają wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

Źródło: Komunikat RM z 5 października 2021 r. pt. „Projekt ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw - opubl. na www.premier.gov.pl

Oprac. Ewa Sławińska

Biała lista podatników VAT

Publikacja zawiera komplet informacji o tzw. białej liście, czyli prowadzonym przez szefa KAS Wykazie podatników VAT, a także o konsekwencjach, jakie od 1 stycznia 2020 r. poniosą podatnicy, którzy dokonają wpłat na rachunki spoza tego Wykazu. Poradnik przystępnie omawia nowe rozwiązania prawne oraz rozstrzyga wiele kwestii praktycznych związanych z wprowadzeniem nowych regulacji. Autor udziela odpowiedzi na wiele pytań zgłoszonych przez podatników, przytacza wyjaśnienia Ministerstwa Finansów, podaje liczne przykłady i zestawienia tabelaryczne.

Kup już za: 59.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK