do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 12.10.2021
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Jak będziemy wystawiać faktury w 2022 r.

W 2022 r. podatnicy będą mieli wybór, jak fakturować swoją sprzedaż. Będą mogli pozostać przy dotychczasowym systemie fakturowania (faktury papierowe lub elektroniczne w dowolnym formacie) albo skorzystać z nowych zasad, czyli wystawiać ustrukturyzowane faktury za pomocą Krajowego Systemu e-Faktur (tzw. KSeF). Będzie możliwe także stosowanie systemu mieszanego (stare i nowe metody).

Od nowego roku zostanie wprowadzona możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych jako jednej z dopuszczalnych form dokumentowania transakcji - obok faktur papierowych i obecnie występujących w obrocie gospodarczym faktur elektronicznych. Przyjmuje się, że faktura ustrukturyzowana będzie uznana za rodzaj faktury elektronicznej. Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, która wprowadzi tą zmianę, została 1 października 2021 r. uchwalona przez Sejm i przekazana do Senatu.

Jak będzie działał KSeF

Faktury ustrukturyzowane będą wystawiane i otrzymywane przez podatników przy użyciu systemu teleinformatycznego KSeF, za pomocą oprogramowania interfejsowego.

Ważne

Faktury ustrukturyzowane będą wystawiane i otrzymywane przez podatników za pośrednictwem systemu teleinformatycznego KSeF.

KSeF to system teleinformatyczny służący do m.in.:

  • uwierzytelniania oraz weryfikacji uprawnień posiadanych przez podatnika oraz podmiot uprawniony do dostępu do KSeF,
  • powiadamiania podatnika lub podmiot uprawniony o posiadanych uprawnieniach do wystawiania i dostępu do faktur ustrukturyzowanych,
  • otrzymywania faktur ustrukturyzowanych,
  • wystawiania i przechowywania faktur ustrukturyzowanych,
  • oznaczania faktur numerem identyfikującym przydzielonym przez ten system,
  • weryfikowania zgodności wystawionej faktury ustrukturyzowanej z udostępnionym przez MF jej wzorem.

System ten będzie służył do analizy i kontroli prawidłowości danych z faktur ustrukturyzowanych. Dodatkowo będzie on kierował do podatnika lub osoby uprawnionej do wystawiania faktury ustrukturyzowanej następujące powiadomienia o:

  • dacie i czasie wystawienia faktury ustrukturyzowanej oraz numerze identyfikującym fakturę ustrukturyzowaną, przydzielonym przez ten system,
  • odrzuceniu faktury ustrukturyzowanej - w przypadku niezgodności z wzorem faktury ustrukturyzowanej,
  • braku możliwości wystawienia faktury ustrukturyzowanej - w przypadku niedostępności KSeF.

KSeF powiadomi również podmiot, który nie posiada uprawnień do dostępu do KSeF w celu wystawienia lub dostępu do faktur ustrukturyzowanych, o braku możliwości wystawienia faktur ustrukturyzowanych lub dostępu do tych faktur.

W 2022 r. korzystanie z tego systemu będzie dobrowolne.

Czytaj więcej w artykule: "Jak w 2022 r. będziemy wystawiać faktury" >>

Problemy z rozliczaniem zaliczek w podatkach dochodowych, VAT i księgach rachunkowych (PDF)

Podatnicy mają liczne wątpliwości jak należy rozliczać zaliczki w podatku dochodowym i VAT. Dotyczą one m.in obowiązku rozpoznawania przychodu z tytułu otrzymanych zaliczek, konieczności ich zapłaty na rachunki wykazane na białej liście podatników VAT, czy też stosowania przy ich regulowaniu mechanizmu podzielonej płatności. W publikacji szczegółowo wyjaśniamy zasady podatkowego rozliczania zaliczek oraz ich ewidencji w księgach rachunkowych.

Kup już za: 14.90 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK