do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 11.10.2021
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Kasy zapomogowo-pożyczkowe - nowa ustawa

Ustawa o kasach zapomogowo-pożyczkowych weszła w życie 11 października 2021 r. Celem funkcjonowania kas jest udzielanie ich członkom pomocy materialnej. Do kasy mogą należeć wszystkie osoby wykonujące pracę zarobkową u danego pracodawcy (w tym osoby zatrudnione na umowy cywilnoprawne). Pracodawca powinien świadczyć pomoc działającej u niego kasie zapomogowo-pożyczkowej.

Ustawa z 11 sierpnia 2021 r. o kasach zapomogowo-pożyczkowych zastępuje dotychczasowe rozporządzenie w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracy. Nowe przepisy określają zasady tworzenia, organizowania i działania u pracodawców kas zapomogowo-pożyczkowych oraz ich likwidacji. Ustawa weszła w życie 11 października 2021 r.

Tworzenie kas zapomogowo-pożyczkowych

Kasę zapomogowo-pożyczkową mogą utworzyć osoby wykonujące pracę zarobkową u danego pracodawcy. Warunkiem powstania kasy jest gotowość przynależności do niej co najmniej 10 z tych osób. Należy podkreślić, że dotychczas tworzyć kasę i należeć do niej mogli wyłącznie pracownicy. Nowe przepisy stanowią, że oprócz pracowników mogą to być także osoby świadczące pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy (np. zleceniobiorcy).

U jednego pracodawcy może działać tylko jedna kasa zapomogowo-pożyczkowa. Dopuszczalne jest także utworzenie kasy międzyzakładowej, obejmującej zakresem swojego działania co najmniej dwóch pracodawców.

Ustawa reguluje status istniejących już kas zapomogowo-pożyczkowych działających na podstawie dotychczasowych regulacji. Od 11 października 2021 r. stają się one kasami zapomogowo-pożyczkowymi działającymi na podstawie przepisów nowej ustawy.

Prawa i obowiązki członków kas zapomogowo-pożyczkowych

Członkiem kasy zapomogowo-pożyczkowej może być osoba wykonująca pracę zarobkową u danego pracodawcy. Przy czym przejście na emeryturę lub rentę nie pozbawia tej osoby członkostwa w kasie.

Do podstawowych praw członka kasy należy zaliczyć:

  • gromadzenie wkładów członkowskich,
  • zaciąganie pożyczek,
  • w razie wydarzeń losowych ubieganie się o udzielenie zapomóg,
  • udział w obradach walnego zebrania członków,
  • możliwość wybierania i bycia wybieranym do zarządu lub komisji rewizyjnej.

Z kolei podstawowymi obowiązkami członka kasy są:

  • wpłata wpisowego lub udzielenie zgody na potrącenie wpisowego z wynagrodzenia lub zasiłku,
  • wpłacanie miesięcznych wkładów członkowskich lub wyrażenie zgody na potrącanie tych wkładów z wynagrodzenia lub zasiłku.

Czytaj więcej w artykule: "Kasy zapomogowo-pożyczkowe - nowa ustawa" >>

Kodeks pracy 2021. Praktyczny komentarz z przykładami

Najbardziej aktualne wydanie publikacji – cieszącej się od lat uznaniem Czytelników – uwzględnia szczególne rozwiązania w zakresie prawa pracy obowiązujące w czasie pandemii COVID-19. Zawiera aktualną treść przepisów oraz kompleksowy i praktyczny komentarz do każdego działu Kodeksu pracy. Autorami książki są praktycy, mający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu przepisów kadrowych. Jest to obowiązkowa lektura dla każdego specjalisty w zakresie prawa pracy.

Kup już za: 129.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK