do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 11.10.2021
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Limit obrotu uprawniający do statusu małego podatnika VAT w 2022 r.

1 października 2021 r. opublikowano kurs średni euro, który stanowi podstawę do obliczania limitu obrotu uprawniającego do korzystania ze statusu małego podatnika VAT w 2022 roku. Podatnicy VAT posiadający ten status mogą korzystać z kasowej metody rozliczeń VAT albo korzystać z prawa do odprowadzania VAT raz na kwartał.

Ze statusu małego podatnika VAT w 2022 roku będą mogli korzystać podatnicy VAT, u których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w 2021 r. kwoty 5 513 000 zł (1 200 000 euro). W 2021 roku limit obrotu uprawniający do korzystania ze statusu małego podatnika wynosi 5 418 000 zł. Tym samym limit ten w 2022 roku wzrośnie o niemal 100 000 złotych.

Inny limit obowiązuje dla podatników prowadzących przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzających funduszami inwestycyjnymi, będących agentami, zleceniobiorcami lub innymi osobami świadczącymi usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu. W przypadku tej grupy podatników będą oni posiadać status małego podatnika w 2022 roku, jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczy w 2021 r. kwoty 207 000 zł (45 000 euro). W 2021 r. status ten przysługuje do wysokości limitu 203 000 zł (45 000 euro).

Ze statusu małego podatnika mogą tez korzystać podatnicy rozpoczynający w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności opodatkowanych VAT. W ich przypadku limit jest obliczany indywidualnie, jeżeli przewidywana przez podatnika wartość sprzedaży nie przekroczy w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży odpowiednio kwoty 1 200 000 euro lub 45 000 euro.

Mali podatnicy VAT korzystający z przywilejów podatkowych związanych ze swoim statusem tracą prawo do korzystania z nich, jeżeli w trakcie roku podatkowego przekroczą obowiązujący w danym roku limit obrotów (ustalony dla całego roku lub też - w przypadku podatników rozpoczynających działalność - ustalony proporcjonalnie do przewidywanego okresu prowadzonej działalności).

Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Kurs euro na 1 października 2020 r. wyniósł 4,5153 zł, a na 1 października 2021 r. wynosił 4,5941 (www.nbp.pl)

PODSTAWA PRAWNA:

  • art. 2 pkt 25 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 685; ost. zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1626

Oprac. Ewa Sławińska

Ulga na złe długi w VAT i podatkach dochodowych

Książka szczegółowo i przystępnie wyjaśnia, jak zastosować przepisy dotyczące ulgi na złe długi – zarówno w odniesieniu do podatków dochodowych (CIT, PIT, ryczałt ewidencjonowany), jak i VAT. Zawiera wiele przykładów, interpretacji i wyroków sądów, które ilustrują, jak w praktyce powinno stosować się te rozwiązania podatkowe.

Kup już za: 59.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK