do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 07.10.2021
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Limity w jednorazowej amortyzacji u małych podatników i podatników rozpoczynających działalność w 2022 r.

Do jednorazowej amortyzacji w podatku dochodowym nabytych środków trwałych ma prawo podatnik rozpoczynający działalność i mały podatnik. Przedstawiamy wysokość limitów obowiązujących w amortyzacji jednorazowej w 2022 r.

Przypominamy, że mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą, w związku z nabyciem środka trwałego mają prawo do skorzystania z preferencyjnej amortyzacji do limitu 50 000 euro (zob. Tabela) albo zasad dotyczących jednorazowej amortyzacji fabrycznie nowych środków trwałych (do 100 000 zł). Muszą dokonać w tym zakresie wyboru.

Tabela: Wysokość limitów w amortyzacji jednorazowej w 2022 r.

Zasady określania limitów w amortyzacji jednorazowej*

Wysokość limitu w 2022 r.

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych

Łączna wartość jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w roku podatkowym nie może przekroczyć równowartości kwoty 50 000 euro**

Łączna wartość odpisów amortyzacyjnych nie może przekroczyć

230 000 zł

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych rozpoczynający działalność

Jednorazowej amortyzacji nie mogą stosować podmioty rozpoczynające działalność, które zostały utworzone m.in. przez osoby fizyczne, które wniosły na poczet kapitału nowo utworzonego podmiotu uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10 000 euro**

46 000 zł

* nie można jednorazowo zamortyzować zakupu samochodów osobowych.

** Przeliczenia na walutę polską dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w pierwszym roboczym dniu października roku poprzedzającego rok podatkowy, w zaokrągleniu do 1000 zł. Kurs euro NBP na 1 października 2021 r. wynosił 4,5941 zł/euro (tabela nr 191/A/NBP/2021).

Oprac. Sławomir Biliński

Wideoszkolenie: Podatki od kryptowalutWideoszkolenie „Podatki od kryptowalut” dostępne jest w ramach abonamentu Platformy INFORAKADEMIA, na której znajduje się blisko 400 szkoleń on-line ze zmian w prawie, z obszaru rachunkowości, podatków, prawa pracy i ubezpieczeń. Wśród ostatnio dodanych tematów m.in.: Podatki od kryptowalut, SLIM VAT, Faktury korygujące 20

Kup już za: 63.20 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK