do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 14.09.2021
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Wszyscy zatrudnieni będą mogli należeć do kas zapomogowo-pożyczkowych

Ustawa o kasach zapomogowo-pożyczkowych wejdzie w życie 11 października 2021 r. Celem kas jest udzielanie ich członkom pomocy materialnej. Do kasy będą mogły należeć wszystkie osoby wykonujące pracę zarobkową u danego pracodawcy.

Ustawa z 11 sierpnia 2021 r. o kasach zapomogowo-pożyczkowych określa zasady tworzenia, organizowania i działania u pracodawców kas zapomogowo-pożyczkowych oraz ich likwidacji. Celem działania kasy jest udzielanie jej członkom pomocy materialnej w formie nieoprocentowanych pożyczek, a w miarę posiadanych środków także zapomóg. Środki finansowe mogą pochodzić z takich źródeł jak: wpisy i wkłady wnoszone przez członków kasy, niepodjęte zwroty wkładów członkowskich, odsetki od lokat terminowych i odsetki zasądzone przez sąd oraz darowizny, spadki lub zapisy.

Kasę zapomogowo-pożyczkową będą mogły utworzyć i należeć do niej osoby wykonujące pracę zarobkową u danego pracodawcy. Według dotychczasowych przepisów tworzyć kasę i należeć do niej mogli wyłącznie pracownicy. Nowe przepisy dopuszczają, że oprócz pracowników, mogą to być także osoby świadczące pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy.

Wypłaty pożyczek lub zapomóg mają być dokonywane na rachunek płatniczy wskazany przez członka kasy zapomogowo-pożyczkowej. Wyjątkowo, gdy członek kasy złoży wniosek o wypłatę świadczeń do rąk własnych, środki te zostaną wypłacone mu w gotówce. Dzięki tej regulacji forma bezgotówkowa wypłaty pożyczki lub zapomogi będzie stopniowo stawała się formą wiodącą, przy zachowaniu możliwości wypłaty gotówki do rąk własnych członka kasy zapomogowo-pożyczkowej.

Kasa zapomogowo-pożyczkowa nie będzie mogła prowadzić działalności gospodarczej.

Ustawa reguluje także status istniejących już kas zapomogowo-pożyczkowych działających na podstawie dotychczasowych regulacji. Od 11 października 2021 r. staną się one kasami zapomogowo-pożyczkowymi działającymi na podstawie przepisów nowej ustawy..

Podstawa prawna

ustawa z 11 sierpnia 2021 r. o kasach zapomogowo-pożyczkowych - Dz.U. z 2021 r. poz. 1666

Oprac. Tomasz Kowalski

Komplet: Kodeks pracy 2021 + Dokumentacja kadrowa 2021Komplet publikacji uwzględniających szczególne rozwiązania w zakresie prawa pracy obowiązujące w czasie pandemii COVID-19. Kodeks pracy 2021 - zawiera aktualną treść przepisów oraz kompleksowy i praktyczny komentarz do każdego działu Kodeksu pracy. W książce Dokumentacja kadrowa 2021 przedstawione są aktualne, obowiązujące w 2021 r. zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej.

Kup już za: 148.20 zł 228.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK