do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 06.09.2021
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Zmiany w ustalaniu stopy procentowej składki wypadkowej

Płatników składek i zasiłków czekają duże zmiany w zakresie ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń. Nowe rozwiązania wprowadza ustawa z 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja przewiduje m.in. zmiany w ustalaniu stopy procentowej składki wypadkowej.

Płatnik składek będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, posiadający ustalony odrębnie więcej niż jeden rodzaj przeważającej działalności, ustalając w kontekście składki wypadkowej grupę działalności dla jego rodzaju działalności, będzie przyjmował rodzaj działalności ustalony dla działalności wpisanej do CEIDG.

Przy ustalaniu stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe nie będzie stosować się odrębnych przepisów o sukcesji praw i obowiązków w przypadku przekształceń, łączenia się lub podziału płatników składek. Rozwiązanie to jednoznacznie rozstrzyga o braku możliwości sukcesji wysokości stopy procentowej składki w przypadkach przekształceń, łączenia się lub podziału płatników. Dotychczas w orzecznictwie sądowym przeważał pogląd, że dopuszczalna jest sukcesja stopy procentowej składki pomiędzy podmiotami, które na gruncie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych są odrębnymi płatnikami składek (np. wyrok Sądu Najwyższego z 20 marca 2009 r., II UK 292/08, OSNP 2010/19-20/247).

Kolejna zmiana dotyczy płatników:

  • zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych,
  • którym jednocześnie ZUS nie ustalił kategorii ryzyka z uwagi na brak obowiązku przekazywania informacji ZUS IWA przez 3 kolejne ostatnie lata kalendarzowe.

Jeśli przed upływem ustawowego terminu opłacania składek taki płatnik składek nie zostanie ujęty w rejestrze REGON wraz z informacją o rodzaju działalności według PKD, stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe powinien mieć ustaloną zaliczkowo w wysokości 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności. Po ujęciu w rejestrze REGON informacji o rodzaju działalności według PKD płatnik składek będzie obowiązany od początku roku składkowego skorygować stopę procentową składki do wysokości stopy procentowej określonej dla grupy działalności, do której jest zaklasyfikowany.

W przypadkach, w których płatnicy składek korygują informację ZUS IWA w zakresie liczby zatrudnionych w warunkach zagrożenia, właściwa jednostka organizacyjna ZUS będzie mogła wystąpić do okręgowego inspektora pracy z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli w tym zakresie.

Od początku kwietnia 2022 r. zawiadomienie o wysokości stopy procentowej składki wypadkowej ZUS będzie doręczał wyłącznie w postaci elektronicznej na PUE ZUS. To oznacza, że podmioty, które przekażą informacje ZUS IWA za rok 2019, 2020, 2021, zawiadomienie o wysokości stopy procentowej składki wypadkowej ustalonej na nowy rok składkowy 2022/2023 otrzymają elektronicznie.

Czytaj więcej w artykule: " Zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych i świadczeniach chorobowych - nowe obowiązki płatników składek" >>

Monitor Księgowego - wydanie cyfrowe (eMK)

MONITOR Księgowego w wersji cyfrowej to specjalistyczny miesięcznik, który zawiera komplet informacji podatkowych, rachunkowych i gospodarczych przydatnych księgowy, biurom rachunkowym oraz właścicielom małych i średnich firm.

Kup już za: 792.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK