do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 01.09.2021
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Płatnicy składek ZUS powinni pamiętać o obowiązkach związanych z rozpoczęciem roku szkolnego i akademickiego

W związku z rozpoczęciem roku szkolnego i akademickiego na płatnikach składek ZUS spoczywają dodatkowe obowiązki. Zleceniodawcy zatrudniający osoby rozpoczynające lub kończące kształcenie muszą ustalić, czy i od jakiej daty powinni wyrejestrować tych zleceniobiorców z ZUS.

Zasadniczo umowa zlecenia stanowi tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń ZUS. Wyjątkowo jednak, w przypadku umowy umowa zlecenia zawartej z osobą będącą uczniem lub studentem w wieku do 26 roku życia, obowiązek ubezpieczeniowy jest wyłączony. Zleceniobiorca taki nie podlega ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu ani obowiązkowo, ani dobrowolnie. Ponadto, podatnik do 26 roku życia korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego (do kwoty przychodu (do kwoty rocznych przychodów wynoszących 85 528 zł – w 2021 r.).

Zleceniobiorca w wieku do ukończenia 26 lat będący uczniem

Zgodnie z wyjaśnieniami ZUS, dla celów ubezpieczeń społecznych z tytułu umowy zlecenia, za uczniów uznaje się zarówno osoby kontynuujące naukę w kolejnym roku szkolnym, jak i osoby, które ukończyły szkołę i nie kontynuują nauki - wszystkich do 31 sierpnia danego roku.

Natomiast zleceniobiorcę, który przedstawi zaświadczenie o przyjęciu na studia, uznaje się za ucznia do 30 września danego roku.

Zleceniobiorca w wieku do ukończenia 26 lat będący studentem

Za studenta uznaje się osobę kształcącą się na studiach pierwszego lub drugiego stopnia albo na jednolitych studiach magisterskich (art. 64 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce). Osoba przyjęta na studia rozpoczyna studia i nabywa prawa studenta z chwilą złożenia ślubowania (art. 83 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce). Od tej daty przysługuje jej status studenta. Status ten traci się z dniem ukończenia studiów lub skreślenia z listy studentów.

Zasady potwierdzania statusu ucznia lub studenta przez płatnika - zleceniodawcę

Aby prawidłowo ustalić zakres podlegania ubezpieczeniom społecznym przez zleceniobiorcę, niezbędne są płatnikowi m.in. informacje dotyczące tego, czy w trakcie wykonywania umowy zlecenia posiada on (lub nie) status studenta lub ucznia oraz dokładne daty, w których takim statusem może się posługiwać. Do niedawna dość powszechną praktyką było sporządzanie i zachowywanie w dokumentacji zleceniobiorcy kopii aktualnej („podbitej” na dany semestr) legitymacji szkolnej lub studenckiej. Ta praktyka ulega jednak wyeliminowaniu, ze względu na wytyczne RODO, które nie potwierdzają jej prawidłowości.

Obecnie najczęściej rekomendowaną praktyką jest przyjmowanie oświadczenia zleceniobiorcy wraz z ewentualnym okazaniem do wglądu aktualnej legitymacji ucznia lub studenta.

Monitor Księgowego - wydanie cyfrowe (eMK)

MONITOR Księgowego w wersji cyfrowej to specjalistyczny miesięcznik, który zawiera komplet informacji podatkowych, rachunkowych i gospodarczych przydatnych księgowy, biurom rachunkowym oraz właścicielom małych i średnich firm.

Kup już za: 792.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK