do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 02.09.2021
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Wyższe wynagrodzenia i odpisy na zfśs w 2022 r.

Podwyższenie wynagrodzeń członków zarządzających i organów nadzorczych w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, odmrożenie maksymalnych wynagrodzeń osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi i podwyższenie podstawy dokonywania odpisów na zfśs przewiduje tzw. ustawa okołobudżetowa na 2022 r.

W projekcie ustawy okołobudżetowej na 2022 r. zaproponowano:

  • ustalenie wysokości wynagrodzeń sędziów, prokuratorów i innych pracowników, których wynagrodzenia są relacjonowane do wynagrodzeń sędziów i prokuratorów, w odniesieniu do przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2020 r. ogłoszonego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;
  • odmrożenie o 2 lata, w porównaniu do 2021 r., tj. na poziomie ustawowym dla 2019 r. podstawy wymiaru (w wysokości 5071,25 zł - przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2018 r.), służącej do ustalania wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w podmiotach podlegających pod przepisy ustawy z 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1907), tj. wynagrodzeń członków zarządzających i organów nadzorczych, a także wybranych postanowień umów zawieranych z członkami organów zarządzających w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, a także państwowych i komunalnych osób prawnych;
  • odmrożenie o rok w stosunku do 2021 r. maksymalnych wynagrodzeń osób wymienionych w art. 2 ustawy z 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2136), tj. ustalanie maksymalnych wysokości wynagrodzenia miesięcznego dla osób wymienionych w powyższym przepisie poprzez przyjęcie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2020 r. (tj. 5655,43 zł);
  • odmrożenie o rok, względem 2021 r. świadczeń socjalnych, tj. na poziomie ustawowym obowiązującym dla 2020 r. W przypadku zakładowego funduszu świadczeń socjalnych podstawą naliczania odpisu będzie przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2019 r. ogłoszone przez Prezesa GUS - w wysokości 4434,58 zł;
  • odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli naliczany od kwoty bazowej z 1 stycznia 2019 r.;
  • odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla osób uprawnionych do zaopatrzenia emerytalnego służb mundurowych oraz członków ich rodzin naliczany od środków zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2019 r. na emerytury i renty.

Źródło: www.rcl.gov.pl

Komplet: Kodeks pracy 2021 + Dokumentacja kadrowa 2021Komplet publikacji uwzględniających szczególne rozwiązania w zakresie prawa pracy obowiązujące w czasie pandemii COVID-19. Kodeks pracy 2021 - zawiera aktualną treść przepisów oraz kompleksowy i praktyczny komentarz do każdego działu Kodeksu pracy. W książce Dokumentacja kadrowa 2021 przedstawione są aktualne, obowiązujące w 2021 r. zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej.

Kup już za: 148.20 zł 228.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK