do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 20.07.2021
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Pracodawca odpowie za nielegalne zatrudnianie dłużników alimentacyjnych wpisanych do Krajowego Rejestru Zadłużonych od 1 grudnia 2021 r.

Przepisy Kodeksu pracy w zakresie odpowiedzialności pracodawcy za nielegalne zatrudnianie dłużników alimentacyjnych zostały ponownie znowelizowane. Doprecyzowano w nich, że odpowiedzialność pracodawcy dopuszczającego się takich praktyk, skutkująca zwiększoną kwotą grzywny, jest ograniczona do przypadków pracowników ujawnionych w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Zmiany wejdą w życie 1 grudnia 2021 r.

W Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ), który będzie dostępny od 1 grudnia 2021 r., zostaną ujawnione m.in. informacje o osobach fizycznych, wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych oraz egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, zalegających ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące. Rejestr będzie jawny i dostępny w Internecie.

Odpowiedzialność pracodawcy za nielegalne zatrudnianie dłużników alimentacyjnych

Pracodawca (lub osoba działająca w jego imieniu), którego pracownik zostanie ujawniony w KRZ od 1 grudnia 2021 r., poniesie odpowiedzialność w postaci kary grzywny w przypadku zatrudniania tego pracownika bez umowy o pracę lub wypłacania mu wynagrodzenia bez dokonywania potrąceń na spłatę zadłużenia albo poza listą płac.

Brak dostępności KRZ nie oznacza, że pracodawca nie ponosi odpowiedzialności za nielegalne zatrudnianie dłużników alimentacyjnych. Przepisy Kodeksu pracy obowiązujące od 1 grudnia 2020 r. podtrzymują odpowiedzialność pracodawcy za:

  • niepotwierdzenie na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę przed dopuszczeniem go do pracy oraz
  • wypłacanie wynagrodzenia wyższego niż wynikające z zawartej umowy o pracę bez dokonania potrąceń na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,

jeżeli  pracownik jest osobą, wobec której toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych oraz egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, i zalega ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące.

Sankcje za nielegalne zatrudnianie dłużników alimentacyjnych

Za nielegalne zatrudnienie dłużników alimentacyjnych pracodawcy grozi kara grzywny od 1500 zł do 45 000 zł. Uprawnionym do karania pracodawcy jest inspektor PIP, który w postępowaniu mandatowym może nałożyć karę grzywny do 2000 zł lub 5000 zł w przypadku kolejnego wykroczenia przeciwko prawom pracownika. Inspektor PIP może też skierować wniosek o ukaranie do sądu.

PODSTAWA PRAWNA:

  • art. 1, art. 23 pkt 2 ustawy z 24 czerwca 2021 r. o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny - Dz.U. z 2021 r. poz. 1162

  • art. 281 § 1 pkt 2 i § 2, art. 282 § 3 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320

Bożena Pęśko

specjalista z zakresu prawa pracy, praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziale kadrowo-płacowym

Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń - wydanie cyfrowe (eMP)

MONITOR prawa pracy i ubezpieczeń jest specjalistycznym miesięcznikiem, w którym kompleksowo prezentujemy rozwiązania dotyczące prawa pracy, ZUS i wynagrodzeń.

Kup już za: 99.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK