do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 08.06.2021
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

12 miesięcy urlopu rodzinnego na opiekę nad najbliższym członkiem rodziny

Pracownicy będą mogli skorzystać z nowej formy urlopu pracowniczego. Urlop rodzinny będzie mógł być wykorzystany przez pracownika na opiekę nad najbliższym członkiem rodziny. Takie zmiany przewiduje projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.

Do Sejmu trafił projekt nowelizacji Kodeksu pracy. Wprowadza on możliwość skorzystania z dodatkowej formy urlopu pracowniczego pod nazwą urlopu rodzinnego. Ma to być nowe narzędzie umożliwiające łączenie pracy zawodowej z wychowywaniem dzieci, opieką nad osobami starszymi czy niesamodzielnymi.

Urlop ten, w wymiarze do 12 miesięcy, będzie mógł być wykorzystany przez pracownika na opiekę nad najbliższym członkiem rodziny. W projektowanej ustawie za najbliższego członka rodziny uznaje się:

  • wstępnych (rodziców, dziadków, pradziadków),
  • ojczyma,
  • macochę,
  • teściów,
  • zstępnych (dzieci, wnuków, prawnuków),
  • rodzeństwo,
  • męża,
  • żonę,
  • osobę pozostającą we wspólnym pożyciu.

Z urlopu skorzystać będą mogły osoby zatrudnione przez co najmniej 6 miesięcy (wliczając w to również zatrudnienie u poprzednich pracodawców).

Za czas przebywania na urlopie rodzinnym przysługiwać będzie świadczenie pieniężne w postaci wypłacanego z FUS przez ZUS zasiłku w kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Marszałek Sejmu skierował projekt ustawy do zaopiniowania przez Biuro Legislacyjne oraz Biuro Analiz Sejmowych w celu ustalenia zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej.

Projekt zakłada, że ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Źródło:

sejm.gov.pl

Oprac. Tomasz Kowalski

Webinarium: Praktyczna obsługa programu PŁATNIK

TERMIN: 28 czerwiec 2021, godz. 10:00-12:00

Praktyczne webinarium „Praktyczna obsługa programu PŁATNIK”. Szkolenie poprowadzi Małgorzata Narożnik – Specjalista ds. Kadr i Płac. Certyfikowany Trener Comarch ERP Optima.

Kup już za: 199.75 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK