INFOR.pl
Drukuj

JPK_VAT z deklaracją a czynny żal - informacja MF

Ministerstwo Finansów przedstawiło informacje dotyczące złożenia czynnego żalu w zakresie JPK_VAT z deklaracją. I tak złożeniu czynnego żalu powinno towarzyszyć jednoczesne dopełnienie obowiązku przesłania JPK_VAT z deklaracją. Czynny żal w formie elektronicznej można złożyć przez e-Urząd Skarbowy.

Jak informuje MF, w przypadku nieprzekazania w terminie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, do właściwego urzędu skarbowego JPK_VAT z deklaracją, podmioty zobowiązane mogą złożyć tzw. czynny żal, na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy. Skuteczne złożenie czynnego żalu wymaga dochowania warunków określonych w tej ustawie, w tym podania istotnych okoliczności popełnienia czynu zabronionego.

Złożeniu czynnego żalu powinno towarzyszyć jednoczesne dopełnienie obowiązku przesłania JPK_VAT z deklaracją.

Czynny żal składa się naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu dla rozliczania podatku VAT, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej (przy zachowaniu warunków określonych w Kodeksie karnym skarbowym) albo ustnie do protokołu.

Oprac. Sławomir Biliński