do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 08.04.2021
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Nowy harmonogram prac księgowych w 2021 r. – zmiana terminów

Przedłużająca się pandemia COVID powoduje, że Ministerstwo Finansów zdecydowało się przesunąć również w roku 2021 terminy wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzania i udostępniania sprawozdań finansowych. Terminy wynikające z ustawy o rachunkowości zostały przedłużone dla większości jednostek o 3 miesiące. Przewidziano również przedłużenie terminu na zatwierdzenie sprawozdania finansowego dla wybranych jednostek, które ze względów pandemicznych nie mogą zebrać się lub podjąć stosownych uchwał.

Ustawa o rachunkowości nakazuje sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego. Generalnie więc jednostki, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, powinny sporządzić roczne sprawozdanie finansowe nie później niż do końca marca następnego roku i zatwierdzić to sprawozdanie nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego. Ze względu jednak na pandemię COVID Ministerstwo Finansów zdecydowało się przedłużyć dla większości jednostek, o 3 miesiące wynikające z ustawy o rachunkowości terminy:

  • zamknięcia ksiąg rachunkowych (art. 12 ust. 2 pkt 1 uor) a wiec do 30 czerwca 2021 r.,
  • sporządzenia sprawozdania finansowego (art. 52 ust. 1 uor) a więc do 30 czerwca 2021 r.,
  • zatwierdzenia tego sprawozdania (art. 53 ust. 1 uor)  a więc do 30 września 2021 r.  

O 90 dni przedłużono również terminy:

  • zakończenia inwentaryzacji składników aktywów (art. 26 ust. 3 pkt 1) a więc do 24 czerwca 2021 r.,
  • sporządzenia zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej za rok obrotowy (art. 24 ust. 5 pkt 2) a więc do 24 czerwca 2021 r..

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 10 marca 2021 r. ( Dz.U. z 2021 r. poz. 572 ) przesuwa również terminy dla jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną (dla nich zostały one wydłużone odpowiednio o miesiąc/30 dni). Rozporządzenie przewiduje także przesuniecie terminu zatwierdzenia sprawozdań przez spółdzielnie mieszkaniowe (a także niektóre inne jednostki o wieloosobowych organach zatwierdzających, przekraczających obowiązujące w pandemii limity zgromadzeń i niemogących podejmować uchwał w trybie zdalnym) – odpowiednio do dnia odbycia walnego zgromadzenia członków spółdzielni/upływu 6 tyg. od ustania wskazanych w rozporządzeniu przesłanek uniemożliwiających podjęcie uchwały.

Podstawa prawna:

  • rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 10 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji – Dz.U. z 2021 r. poz. 572

Oprac. Paweł Muż

Webinarium: Pakiet VAT e-commerce - nowe obowiązki dla firm

TERMIN: 20 kwiecień 2021, godz. 10:00-11:00

Praktyczne webinarium „Pakiet VAT e-commerce - nowe obowiązki dla firm. Szkolenie poprowadzi Mirosław Siwiński, Doradca podatkowy oraz radca prawny z bogatym doświadczeniem w obsłudze postępowań i wydawaniu opinii. Partner w Advicero Nexia.

Kup już za: 149.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK