do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 23.02.2021
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Kiedy przeksięgować podatek CIT na wynik finansowy

Luty, marzec to miesiące, w których większość jednostek zamyka księgi roku 2020 i ustala wysokość podatku dochodowego od osób prawnych. Sprawdź, czy wiesz, kiedy należy przeksięgować kwotę podatku dochodowego na wynik finansowy.

Wiele jednostek gospodarczych, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, przeżywa obecnie gorący okres - muszą między innymi zamknąć 2020 rok, a także przygotować sprawozdanie finansowe oraz sporządzić roczną deklarację podatkową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Pojawia się wtedy pytanie na jaki dzień przeksięgować podatek CIT figurujący na koncie 87 "Podatek dochodowy" na konto wyniku finansowego tj. czy jest to dzień bilansowy 31.12.2020 czy też dzień lutowy lub marcowy 2021 r. gdy znana jest kwota tego obciążenia publicznoprawnego.

Ustawa o rachunkowości wskazuje (art. 42 uor), że na wynik finansowy danego roku obrotowego składa się:

  • wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych;
  • wynik operacji finansowych;
  • obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest jednostka, i płatności z nim zrównanych, na podstawie odrębnych przepisów.

Tym samym ustawa o rachunkowości bezwzględnie nakazuje by podatek dochodowy ujęty na koncie 87 "Podatek dochodowy od osób prawnych" przeksięgować na konto 86 "Wynik finansowy" na dzień bilansowy (31.12.2020 r.).

Należy jednak pamiętać, że przeksięgowanie takie dotyczy tylko podatników CIT. Spółki osobowe, spółki cywilne oraz przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą wykazują w sprawozdaniu finansowym wynik brutto (a więc bez pomniejszenia o podatek dochodowy), gdyż podatnikami podatku dochodowego są wspólnicy a nie dana jednostka.

Uwaga 

Od 1 stycznia 2021 r. spółki komandytowe i niektóre jawne też są podatnikami CIT, ale dla ustalenia wyniku finansowego za 2020 r. ta zmiana jeszcze nie ma znaczenia.

Podstawa prawna

art. 42 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 217

Paweł Muż

Jak przygotować się do zmian 2021. Podatki. Rachunkowość. Prawo pracy. ZUS

Jest to jedyna na rynku publikacja, która w praktyczny sposób przygotowuje Czytelników do stosowania nowych przepisów podatkowych, prawa pracy i ZUS, które zaczną obowiązywać w 2021 r. Opracowanie zawiera konkretne wskazówki krok po kroku, w jaki sposób przygotować się do wprowadzanych zmian.

Kup już za: 59.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK