do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 22.02.2021
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Harmonogram prac bilansowych w marcu 2021 r. dotyczących sprawozdań finansowych za 2020 r.

Pomimo trwania pandemii COVID -19 firmy nie mogą liczyć na przesunięcie terminów prac księgowych, jak to miało miejsce w zeszłym roku. Przypomnijmy, jakie prace księgowe muszą zostać wykonane w marcu 2021 r.

26 marca 2021 r. Sporządzenie zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej

Księgi rachunkowe można uznać za prowadzone bieżąco, jeżeli zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej za rok obrotowy są sporządzane nie później niż do 85 dnia po dniu bilansowym (zob. art. 24 ust. 5 pkt 2 uor). Tym samym zestawienia obrotów i sald za rok obrotowy, który zakończył się 31 grudnia 2020 r., należy sporządzić nie później niż do 26 marca 2021 r. Zestawienie obrotów i sald weryfikuje wewnętrzną zgodność ewidencji syntetycznej i jej zgodność z kontami analitycznymi. Jest jednocześnie podstawą do sporządzenia bilansu i rachunku zysków i strat.

26 marca 2021 r. Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych

Termin rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych jest ściśle związany z terminem sporządzenia zestawienia obrotów i sald. Ponieważ zestawienia obrotów i sald należy dokonać nie później niż do 85 dnia po dniu bilansowym, to do tego dnia powinny być również rozliczone różnice inwentaryzacyjne. Wynika to z art. 27 ust. 2 w powiązaniu z art. 24 ust. 5 pkt 2 uor.

31 marca 2021 r. Wstępne zamkniecie ksiąg rachunkowych

Księgi rachunkowe zamyka się na dzień kończący rok obrotowy - nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia zaistnienia tego zdarzenia (art. 12 ust. 2 pkt 1 uor). Tym samym jednostki, których rok obrotowy jest tożsamy z kalendarzowym, powinny "wstępnie" zamknąć księgi rachunkowe nie później niż 31 marca 2021 r. Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych powinno nastąpić natomiast w ciągu 15 dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego (por. art. 12 ust. 4 uor). Wstępne zamknięcie ksiąg rachunkowych nie oznacza braku możliwości dokonywania zmian w księgach. Do czasu ostatecznego zamknięcia ksiąg rachunkowych jednostka może i powinna odpowiednio zmieniać swoje sprawozdanie finansowe, gdy otrzymuje informacje mające istotny wpływ na treść tego sprawozdania.

31 marca 2021 r. Podpisanie rocznego sprawozdania finansowego - uwaga możliwe zmiany

Obecnie obowiązek podpisania sprawozdania finansowego (art. 52 ust. 2 uor) ma osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, oraz kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - wszyscy członkowie tego organu. Poprawne podpisanie sprawozdania wymaga obecnie złożenia elektronicznego podpisu przez wszystkie te osoby. Podpis ten może być podpisem zaufanym, kwalifikowanym lub osobistym. Dwa ostatnie rodzaje podpisów (tj. kwalifikowany i osobisty) mogą być podpisem zewnętrznym, otaczającym lub wewnętrznym (otoczonym).

Czytaj więcej w artykule: " Harmonogram prac bilansowych w marcu 2021 r. dotyczących sprawozdań finansowych za 2020 r." >>

Sprawozdanie finansowe za 2020 r. – instrukcja sporządzania. Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 3/2021

Sporządzenie sprawozdania finansowego w 2021 r. za 2020 r. (bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu oraz „Informacji dodatkowej”) może być zadaniem niełatwym. W jednostkach mogą wystąpić różnego rodzaju ograniczenia z powodu trwającego stanu epidemii (COVID-19).

Kup już za: 39.00 zł 79.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK