do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 19.02.2021
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Aktualizacja struktur logicznych dla sprawozdań finansowych

Resort finansów informuje o aktualizacji struktur logicznych dla sprawozdań finansowych (fundusze inwestycyjne).

Na stronie www.gov.pl/web/kas/struktury-e-sprawozdan zostały opublikowane nowe wersje struktur logicznych dla sprawozdań finansowych sporządzanych przez fundusze inwestycyjne:

  • FunduszInwestycyjny_v1-6.xsd
  • FunduszInwestycyjnyPolaczony_v1-6.xsd
  • FunduszInwestycyjnyPolaczonySubfundusze_v1-6.xsd

Struktury logiczne dla sprawozdań finansowych sporządzanych przez fundusze inwestycyjne w wersji 1.6 mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych, połączonych sprawozdań finansowych oraz sprawozdań jednostkowych subfunduszy sporządzanych za rok obrotowy rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2020 r.

Dodatkowo ww. struktury mogą być także stosowane do sprawozdań finansowych, połączonych sprawozdań finansowych oraz sprawozdań jednostkowych subfunduszy sporządzanych za rok obrotowy rozpoczynający się przed dniem 1 stycznia 2021 r. pod warunkiem stosowania zasad rachunkowości uwzględniających zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U poz. 2436).

Od dnia 18.02.2021 r. w aplikacji eSprawozdania Finansowe możliwe będzie przeglądanie (wizualizacja) i wysyłanie sprawozdań sporządzonych wg ww. struktur logicznych.

W razie pytań lub wątpliwości w sprawie sporządzania lub przesyłania sprawozdań finansowych do Szefa KAS MF prosi o kontakt ze wsparciem: sf.helpdesk@mf.gov.pl

Źródło: www.podatki.gov.pl

Sprawozdanie finansowe za 2020 r. – instrukcja sporządzania. Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 3/2021

Sporządzenie sprawozdania finansowego w 2021 r. za 2020 r. (bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu oraz „Informacji dodatkowej”) może być zadaniem niełatwym. W jednostkach mogą wystąpić różnego rodzaju ograniczenia z powodu trwającego stanu epidemii (COVID-19).

Kup już za: 39.00 zł 79.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK