do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 10.02.2021
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Od 1 kwietnia 2021 r. zmienią się stopy procentowe składki wypadkowej

W nowym okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2021 r. stopy procentowe składek na ubezpieczenie wypadkowe według PKD ulegną zmianie. W 14 grupach działalności stopa procentowa zostanie obniżona a w 9 grupach wzrośnie.

1 kwietnia 2021 r.  rozpocznie się nowy okres składkowy ubezpieczenia wypadkowego. Będzie on trwał do 31 marca 2022 r.  

Jak wynika z projektu rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w 23 grupach stopa procentowa składki wypadkowej ulegnie zmianie. W 9 grupach składka wzrośnie, a w 14  grupach zostanie obniżona. W 41 grupach składka pozostanie bez zmian.

Składka wypadkowa wzrośnie dla grup - Rybactwo, Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu), Produkcja wyrobów tekstylnych, Produkcja mebli, Transport lotniczy, Działalność pocztowa i kurierska, Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie, Produkcja napojów, Produkcja wyrobów tytoniowych.

Składka wypadkowa zostanie obniżona dla grup - Leśnictwo i pozyskiwanie drewna, Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego, Górnictwo rud metali, Pozostałe górnictwo i wydobywanie, Produkcja odzieży, Produkcja papieru i wyrobów z papieru, Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych, Produkcja metali, Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami, Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków, Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej, Roboty budowlane specjalistyczne, Transport wodny, Wynajem i dzierżawa.

Dla przedsiębiorców zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego w poprzednim roku kalendarzowym nie więcej niż 9 ubezpieczonych oraz dla przedsiębiorców niepodlegających wpisowi do rejestru REGON ustalona wartość stopy procentowej nie ulegnie zmianie.  W tym przypadku  jest  bowiem jednakowa i wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy. Oznacza to że od 1 kwietnia 2021 r.  stawka składki wypadkowej za tych ubezpieczonych pozostanie na poziomie 1,67% (50% najwyższej stopy procentowej  składki wypadkowej  ustalonej na nowy okres składkowy która nadal wynosić będzie 3,33% tak jak obecnie).

PODSTAWA PRAWNA:

● art. 2 pkt 8-10, art. 27-33 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych  - j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1205

Oprac. Agata Pinzuł

Biała lista podatników VAT

Publikacja zawiera komplet informacji o tzw. białej liście, czyli prowadzonym przez szefa KAS Wykazie podatników VAT, a także o konsekwencjach, jakie od 1 stycznia 2020 r. poniosą podatnicy, którzy dokonają wpłat na rachunki spoza tego Wykazu. Poradnik przystępnie omawia nowe rozwiązania prawne oraz rozstrzyga wiele kwestii praktycznych związanych z wprowadzeniem nowych regulacji. Autor udziela odpowiedzi na wiele pytań zgłoszonych przez podatników, przytacza wyjaśnienia Ministerstwa Finansów, podaje liczne przykłady i zestawienia tabelaryczne.

Kup już za: 59.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK