do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 27.01.2021
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Koszty likwidacji zapasów w związku z COVID – prezentacja w sprawozdaniu

Koszty związane z likwidacją zapasów spowodowane COVID-19, mają charakter nadzwyczajny i są pośrednio związane z działalnością operacyjną jednostki. Komitet Standardów Rachunkowości zaleca je prezentować w rachunku zysków i strat jako „Inne koszty operacyjne”. Sprawdź gdzie powinny je wykazać jednostki małe, mikro, organizacje pozarządowe i pożytku publicznego.

Komitet Standardów Rachunkowości wydał rekomendacje pt. „Sprawozdanie finansowe w czasie pandemii COVID-19".(treść dostępna wraz z numerem 1/2021 Monitora księgowego na www.inforlex.pl/czasopisma). Wskazuje się w nich, że koszty związane z likwidacją zapasów spowodowane COVID-19, mają charakter nadzwyczajny i są pośrednio związane z działalnością operacyjną jednostki. Dlatego wskazane jest ich ujęcie w pozostałych kosztach operacyjnych, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy. Warunkiem uznania wymienionych kosztów i ujawnienia jako pozostałe koszty operacyjne spowodowane COVID-19 jest ich właściwe udokumentowanie, na przykład sporządzenie protokołu likwidacji i szczegółowe opisanie przyczyn likwidacji zapasów.

Dodatkowe koszty działalności operacyjnej spowodowane COVID-19 związane z likwidacją zapasów zaleca się zaprezentować w Rachunku zysków i strat, w jednostkach sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie z załącznikiem 1, 4, 5 i 6 do ustawy, w następujący sposób:

  • załącznik nr 1: w wariancie kalkulacyjnym w pozycji H. Pozostałe koszty operacyjne (w poz. H.III. Inne koszty operacyjne) w wariancie porównawczym w pozycji E. Pozostałe koszty operacyjne (w poz. E.III. Inne koszty operacyjne),
  • załącznik nr 4: w pozycji D. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów,
  • załącznik nr 5: w wariancie kalkulacyjnym w pozycji G. Pozostałe koszty operacyjne, w wariancie porównawczym w pozycji E. Pozostałe koszty operacyjne,
  • załącznik nr 6: w pozycji J. Pozostałe koszty operacyjne.

Przypomnijmy, że w wydanych przez Komitet Standardów Rachunkowości rekomendacjach, znajduje się również pomoc odnośnie uwzględnienia skutków COVID-19 w księgach rachunkowych, sprawozdaniu finansowym za rok 2020 w następujących obszarach:

 • założenie kontynuacji działalności w czasie COVID-19 z uwzględnieniem zdarzeń po dniu bilansowym,
 • inwentaryzacja w czasie COVID-19,
 • ujęcie w księgach rachunkowych oraz prezentacja i ujawnienia w sprawozdaniu finansowym wsparcia uzyskanego w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej oraz w ramach innych form pomocy,
 • ujęcie w księgach rachunkowych oraz prezentacja i ujawnienia w sprawozdaniu finansowym dodatkowych kosztów działalności operacyjnej spowodowanych COVID-19,
 • ostrożna wycena aktywów i zobowiązań w celu uwzględnienia skutków gospodarczych COVID-19, w tym aktualizacja szacunków i wycena w wartościach godziwych - ujmowanie w księgach rachunkowych oraz prezentacja i ujawnienia w sprawozdaniu finansowym,
 • wycena produktów przy niewykorzystanych na skutek COVID-19 zdolnościach produkcyjnych,
 • sprawozdanie z działalności - informacje w związku z COVID-19.

Źródło:

 • uchwała Komitetu Standardów Rachunkowości z 13/2020 z 10 grudnia 2020 r. „Sprawozdanie finansowe w czasie pandemii COVID-19” 

Paweł Muż

Jak przygotować się do zmian 2021. Podatki. Rachunkowość. Prawo pracy. ZUS

Jest to jedyna na rynku publikacja, która w praktyczny sposób przygotowuje Czytelników do stosowania nowych przepisów podatkowych, prawa pracy i ZUS, które zaczną obowiązywać w 2021 r. Opracowanie zawiera konkretne wskazówki krok po kroku, w jaki sposób przygotować się do wprowadzanych zmian.

Kup już za: 59.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK