INFOR.pl
Drukuj

Ryczałt ewidencjonowany - zwiększenia przychodu z tytułu „ulgi na złe długi”

Podatnik musi zwiększyć swój przychód do opodatkowania podatkiem zryczałtowanym o niezapłacone w terminie faktury w skutek działania tzw. ulgi na złe długi. Jednak na mocy art. 57c ustawa o ryczałcie ewidencjonowanym może tego nie robić odpowiednio za poszczególne okresy rozliczeniowe lub rok podatkowy, w których spełnione zostały łącznie następujące warunki:

1) w danym roku podatkowym obowiązywał stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19;
2) uzyskane przez podatnika odpowiednio w danym okresie rozliczeniowym lub roku podatkowym przychody z działalności gospodarczej są niższe o co najmniej 50% w stosunku do analogiczne go okresu poprzedniego roku podatkowego, a w przypadku podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w roku poprzedzającym rok podatkowy – w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich przychodów z działalności gospodarczej;
3) podatnik poniósł odpowiednio w danym okresie rozliczeniowym lub roku podatkowym negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

Warunku zmniejszenia przychodów o ponad 50% nie stosuje się do podatników, którzy:

1) w okresie od 2019 r. do końca roku poprzedzającego rok podatkowy stosowali formę opodatkowania, w przypadku której nie ustala się przychodów;
2) rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w ostatnim kwartale roku poprzedzającego rok podatkowy i nie uzyskali w tym okresie przychodów z działalności gospodarczej;
3) rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w roku podatkowym, czyli do takich sytuacji, w których nie ma możliwości porównania osiąganych przychód osiąganiach przed i w trakcie epidemii COVID-19.

Przykład

Iwona Wiech prowadzi od 2019 r. działalność opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem, jednak wskutek epidemii i decyzji administracyjnych przychód w maju 2020 r. był mniejszy aż o 56%. Pani Iwona wskutek załamania swoich przychodów nie mogła uregulować kilku faktur na łączną kwotę 4500 zł. Mimo że od terminu płatności minęło już ponad 100 dni, to wskutek przepisów nie musi ona w rozliczeniu za 2020 r. doliczać tej niezapłaconej kwoty do przychodu opodatkowanego ryczałtem.