do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 25.01.2021
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Czy pracownik na zleceniu ma szansę na ponowne postojowe

Pracownik pubu pyta, czy jako osoba świadcząca pracę na umowę zlecenie może kolejny raz otrzymać świadczenie postojowe (raz już miał wypłacane przez 3 miesiące od kwietnia 2020 r.) i w jakiej wysokości?

Odpowiedzi trzeba szukać w „specustawie covidowej” z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, (t.j. Dz.U.2020.1842 ze zm.).

Przepisy pozwalające na ponowną wypłatę świadczenia postojowego wprowadzone zostały nowelizacją z 9 grudnia 2020 r. (Dz.U.2020.2255). Dodano tu art. 15zs3, który wszedł w życie 15.01.2021 r.

Zgodnie z nim od 15 stycznia osoby wykonujące umowy cywilnoprawne (np. umowę zlecenie, umowę o dzieło, umowę agencyjną, umowę o świadczenie usług) mogą wystąpić o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe. Należy pamiętać, że złożenie takiego wniosku następuje wyłącznie w drodze elektronicznej (poprzez platformę PUE ZUS).

Należy jednak podkreślić, że o dodatkowe świadczenie postojowe mogą się starać osoby, które otrzymują przychód z umowy cywilnoprawnej z następujących tytułów:

  1. działalności twórczej w zakresie sztuk plastycznych, literatury, muzyki, twórczości audialnej, utworów audiowizualnych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego i sztuki ludowej,
  2. działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki,
  3. działalności technicznej wspomagającej produkcję audiowizualną lub produkcję i wystawianie wydarzeń artystycznych,
  4. usług w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu oraz usług w zakresie architektury świadczonych przez osoby nieposiadające uprawnień budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
  5. usług świadczonych na rzecz muzeów w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach: w zakresie pozaszkolnych form edukacji oraz przez przewodników muzeów.

Pozostałe warunki, jakie należy spełnić, aby skorzystać ze świadczenia to:

  • przychód uzyskiwany jest z umowy cywilnoprawnej zawartej do 15 grudnia 2020 r. z tytułów wymienionych powyżej,
  • osoba nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych niż umowa cywilnoprawna,
  • przychód z umowy cywilnoprawnej w miesiącu przed tym, w którym składany jest wniosek o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe, nie przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS.

Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 2080 zł. Jeśli jednak suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym składany jest wniosek wynosi do 1299,99 zł, to ZUS wypłaci świadczenie w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.

Warto pamiętać, że wniosek można złożyć od 15 stycznia 2021 r. do 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

W przypadku wydania przez ZUS decyzji odmownej, przysługuje odwołanie do właściwego sądu, za pośrednictwem ZUS, w terminie miesiąca od dnia otrzymania decyzji. Decyzja odmowna powinna zawierać pouczenie o zasadach wnoszenia odwołania.

Źródło: Rzecznik Praw Obywatelskich

Jak przygotować się do zmian 2021. Podatki. Rachunkowość. Prawo pracy. ZUS

Jest to jedyna na rynku publikacja, która w praktyczny sposób przygotowuje Czytelników do stosowania nowych przepisów podatkowych, prawa pracy i ZUS, które zaczną obowiązywać w 2021 r. Opracowanie zawiera konkretne wskazówki krok po kroku, w jaki sposób przygotować się do wprowadzanych zmian.

Kup już za: 59.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK