do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 15.01.2021
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

ZUS IWA za 2020 r. do 1 lutego

Płatnicy składek zobowiązani do przekazania informacji ZUS IWA za 2020 r. muszą dopełnić tego obowiązku najpóźniej do 1 lutego 2021 r. Dane przekazane w tym formularzu mogą mieć znaczący wpływ na wysokość obciążeń z tytułu składek. Za podanie w ZUS IWA nieprawdziwych danych, które doprowadzą do zaniżenia wysokości składki wypadkowej, grożą płatnikom poważne sankcje finansowe.

Składka na ubezpieczenie wypadkowe jest jedyną składką, której wysokość, określana w procentach, nie została ustalona na identycznym poziomie dla wszystkich płatników. Wysokość tej składki jest uzależniona od tego, do jakiej grupy płatników zalicza się dany podmiot, ile osób zatrudnia, jak długo i jakiego rodzaju prowadzi działalność.

Dla dużej grupy płatników składkę wypadkową podwyższyć lub obniżyć mogą dane dotyczące wypadkowości i dane w zakresie szkodliwych czynników środowiska pracy. Dane te są przekazywane do ZUS raz do roku, w informacji ZUS IWA. Nieprzekazanie tego formularza do ZUS może skutkować podwyższeniem składki wypadkowej obowiązującej płatnika aż o 50% na cały kolejny rok składkowy.

Formularz ZUS IWA za 2020 r. należy przekazać do ZUS do 1 lutego 2021 r. Ustawowy termin 31 stycznia ulega przesunięciu ze względu na fakt, że w 2021 r. ten dzień przypada na niedzielę.

Informację ZUS IWA płatnik składek przekazuje w takiej samej formie (elektronicznej lub papierowej), jaka obowiązuje go przy przekazywaniu dokumentów określonych przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych.

Forma elektroniczna przekazania informacji ZUS IWA jest formą absolutnie dominującą. Wynika to ze względu na postawiony płatnikom ustawowy wymóg zgłaszania do ubezpieczenia wypadkowego w każdym miesiącu średnio co najmniej 10 osób.

Nieliczni płatnicy uprawnieni do składania informacji ZUS IWA w formie papierowej przekazują formularz do jednostki ZUS właściwej ze względu na siedzibę płatnika składek. W przypadku przekazywania informacji ZUS IWA w formie przesyłki pocztowej na opakowaniu powinien być umieszczony napis "ZUS IWA".

Jeżeli płatnik zobowiązany do przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych przez teletransmisję danych przekaże do ZUS informację ZUS IWA w formie papierowej, będzie to równoznaczne z niezłożeniem informacji ZUS IWA.

Czytaj więcej w artykule: " Jak wypełnić ZUS IWA za 2020 r. - instrukcja krok po kroku" >>

Przewodnik po zmianach przepisów 2020/2021. Podatki. Rachunkowość. Prawo pracy. ZUS

Przewodnik zawiera omówienie wszystkich zmian wprowadzonych z początkiem 2021 r. w ustawach podatkowych, a także w rachunkowości oraz w przepisach prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Podatnicy i pracodawcy znajdą w tej publikacji ważne informacje przedstawione w układzie tematycznym i zgromadzone w jednym miejscu. Każda zmiana została opisana oraz opatrzona komentarzem eksperta z oceną skutków regulacji.

Kup już za: 79.20 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK