do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 04.01.2021
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Znane są już limity zobowiązujące do badania sprawozdania finansowego za 2021 r.

Przedstawiamy wysokość przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy po przekroczeniu, której konieczne jest badanie sprawozdania finansowego za 2021 r.

Badaniu za 2021 r. podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe jednostek wymienionych w art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe (w odniesieniu do sprawozdań za 2021 r. uwzględnia się dane za 2020 r.), spełniły co najmniej dwa z poniższych warunków:

  • średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,
  • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2.500.000 euro, tj 2.500.000 euro × 4,6148 zł/euro = 11.537.000 zł*,
  • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5.000.000 euro, tj. 5.000.000 euro × 4,6148 zł/euro = 23.074.000 zł*

*

Wyrażone w euro wielkości przeliczono na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski na dzień bilansowy. Kurs ten na 31.12.2020 r. wynosił 4,6148 zł/euro (tabela nr 255/A/NBP/2020).

Wioletta Chaczykowska

Jak przygotować się do zmian 2021. Podatki. Rachunkowość. Prawo pracy. ZUS

Jest to jedyna na rynku publikacja, która w praktyczny sposób przygotowuje Czytelników do stosowania nowych przepisów podatkowych, prawa pracy i ZUS, które zaczną obowiązywać w 2021 r. Opracowanie zawiera konkretne wskazówki krok po kroku, w jaki sposób przygotować się do wprowadzanych zmian.

Kup już za: 59.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK