do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 03.12.2020
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Podatnicy nie wykażą paragonów z NIP nabywcy w ewidencji – MF przedłuża zwolnienie

Do dnia 30 czerwca 2021 r. będzie przedłużony okres, w którym podatnicy będą zwolnieni z obowiązku wykazywania w ewidencji VAT paragonów uznawanych za faktury uproszczone. Minister Finansów przygotował projekt rozporządzenia w tej sprawie.

Do końca 2020 r. podatnicy zostali zwolnieni z obowiązku wykazywania w ewidencji VAT paragonów z NIP nabywcy (do kwoty 450 zł albo 100 euro), które są uznawane za faktury uproszczone. Podatnicy nie wykazują więc w ewidencji:

  • wysokości podstawy opodatkowania i wysokości podatku należnego, wynikających z paragonów fiskalnych uznanych za faktury uproszczone,
  • danych, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia , a także
  • oznaczeń, o których mowa w § 10 ust. 3 i 4, związanych z paragonami fiskalnymi uznawanymi za faktury uproszczone

Aby skorzystać z takiego rozwiązania, w tym okresie wartość sprzedaży bez podatku (netto) oraz wysokość podatku należnego wynikające ze zbiorczych informacji z ewidencji sprzedaży w kasie rejestrującej, muszą zostać ujęte w ewidencji.

Od 1 stycznia 2021 r. podatnicy mieli zacząć wykazywać w ewidencji VAT ww. informacje dotyczące paragonów fiskalnych uznawanych za faktury uproszczone, jednak MF zadecydował o przedłużeniu zwolnienia podatników z tego obowiązku o pół roku. Do 30 czerwca 2021 r. podatnicy nie będą zatem musieli wykazywać w ewidencji VAT paragonów uznawanych za faktury uproszczone.

Minister Finansów w uzasadnieniu do projektu stwierdził, że:

„ proponowana zmiana wychodzi naprzeciw oczekiwaniom podatników i ma na celu uproszczenie obowiązków sprawozdawczych podatników w obecnie powstałym trudnym okresie dynamicznego rozwoju pandemii w Polsce i utrudnień w prowadzeniu przez nich działalności gospodarczej.”

Zakłada się, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 31 grudnia 2020 r.

Źródło: Projekt z 30 listopada 2020 r. rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług - opubl. 2 grudnia 2020 r. na www.rcl.gov.pl

Ewa Sławińska

PKWiU - Nowa matryca stawek VAT – Usługi

Od 1 lipca 2020 r. zmieniły się dotychczasowe zasady klasyfikacji usług i ustalania stawek VAT. Od tej daty należy klasyfikować usługi według PKWiU 2015, co spowoduje również zmianę stawek VAT na wiele z nich. Nasza książka to jedyna publikacja na rynku, która zawiera pełne zestawienie wszystkich usług wymienionych w nowej klasyfikacji. Do pozycji PKWiU 2015 są przypisane: stary numer PKWiU 2008 według klucza powiązań GUS oraz stawka lub zwolnienie z VAT po zmianach i podstawa prawna ich

Kup już za: 198.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK