do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 30.11.2020
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Zagraniczne zakłady powinny sporządzać dokumentację cen transferowych

Zagraniczne zakłady dokonujące transferów pieniężnych do spółki matki powinny sporządzać dokumentację cen transferowych. Transakcje takie powinny być oparte na zasadach rynkowych. Nie ma przy tym znaczenia, że zakład i spółka matka położone są w krajach UE. Takie stanowisko zajął w swoim wyroku TSUE.

TSUE uznał, że przepisy o cenach transferowych trzeba stosować również wtedy, gdy oddział (spółka córka) jest położony w jednym kraju UE, a spółka matka ma siedzibę w innym państwie UE. Takie rozumienie - wskazał ‒ jest zgodne z zasadą swobody przedsiębiorczości wynikającą z art. 49 TFUE, a także z art. 54 tego traktatu. Zdaniem TSUE gdyby możliwe było nieodpłatne przenoszenie zysku oddziału do spółki dominującej z siedzibą w innym kraju, to naruszałoby to podział władztwa podatkowego pomiędzy państwa członkowskie. Państwo oddziału musiałoby bowiem zrezygnować ze swego prawa do opodatkowania tego zysku. Ma więc ono prawo wymagać, aby transakcja pomiędzy oddziałem a spółką matką w innym kraju UE została przeprowadzana na warunkach rynkowych

Warto dodać, że od 2019 r. polskie prawo dla celów cen transferowych  wprost uznają podatnika i jego zagraniczny zakład za podmioty powiązane. Orzeczenie TSUE oznacza, że należy jednak zbadać również transfery między nimi dokonywane  do końca 2018 r., ponieważ w tym czasie kwestia ta była sporna. Polscy podatnicy, którzy nie kwalifikowali transferu środków z zagranicznego zakładu jako transakcji podlegającej regułom cen transferowych, powinni w razie konieczności przygotować do nich dokumentację cen transferowych.

Źródło:

  • wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 10 października w sprawie C-558/19 Impresa Pizzarotti.

Oprac. Sławomir Biliński

PODATKI 2021 KOMPLET

Komplet wyjątkowych publikacji dotyczący wszystkich zmian w podatkach w 2021 r. Na pakiet składa się dziesięć  publikacji prezentujących całościową informację prawną na temat podatków w 2021 r. oraz rozliczenia PIT za 2020 r. Dodatkowym atutem wersji PREMIUM jest retransmisja webinarium VAT 2021

Kup już za: 338.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK