do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 30.11.2020
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Jak ujmować zwrot towaru w JPK_VAT

Firma prowadzi sklep internetowy. Zdarza się, że osoby prywatne zwracają towar, ale bez paragonu fiskalnego (bo został zagubiony). Jednak istnieje korespondencja dotycząca rezygnacji z zakupionego towaru oraz potwierdzenie zwrotu pieniędzy na rachunek klienta. Czy takie rozwiązanie jest prawidłowe? Czy zwrot towaru, którego uprzednio sprzedaż była udokumentowana za pomocą kasy fiskalnej, w nowym JPK również wykazuje się jako RO (korekta obrotu bezrachunkowego in minus)?

Dla dokonania korekty podatku związanej ze zwrotem towaru, którego sprzedaż została zarejestrowana z użyciem kasy fiskalnej, nie jest konieczne aby klient zwrócił paragon dokumentujący sprzedaż. Dowodem na zwrot towarów może być każdy dokument sporządzony na taką okoliczność, jeżeli spełnione będą wszystkie warunki związane z korektą wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących.

W pliku JPK_V7M (lub 7K) zwrot towaru może być ujmowany w dwojaki sposób. Możliwe jest bowiem odjęcie z miesięcznego raportu fiskalnego wartości wynikającej z korekty i tak skorygowane wartości z raportu fiskalnego zaprezentować w tymże pliku jako dokument zbiorczy oznaczony symbolem "RO". Możliwe jest również ujęcie w pliku JPK_V7M (lub 7K) nieskorygowanego raportu fiskalnego, a na okoliczność korekty w tymże pliku ująć dokument wewnętrzny oznaczony symbolem WEW z ujemnymi wartościami wynikającymi z wartości zwróconego towaru.

Obniżenie podstawy opodatkowania w przypadku zwrotu towarów, których sprzedaż uprzednio była zarejestrowana za pomocą kasy fiskalnej, należy ujmować w odrębnej ewidencji. Ewidencja taka powinna zawierać:

  • datę sprzedaży;
  • nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację i ewentualnie opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy;
  • termin dokonania zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi;
  • wartość brutto zwracanego towaru lub wartość brutto towaru lub usługi będących przedmiotem reklamacji oraz wysokość podatku należnego - w przypadku zwrotu całości należności z tytułu sprzedaży;
  • zwracaną kwotę (brutto) oraz odpowiadającą jej wysokość podatku należnego - w przypadku zwrotu części należności z tytułu sprzedaży;
  • dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży;
  • protokół przyjęcia zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi podpisany przez sprzedawcę i nabywcę.

Jedynie spełnieniu wymienionych wyżej warunków uprawnia podatnika do korekty podstawy opodatkowania prezentowanej w miesięcznym raporcie fiskalnym oznaczonym w ewidencji JPK_V7M (lub 7K) symbolem "RO". Stąd też dla korekty podatku należnego, związanej ze sprzedażą towarów udokumentowaną paragonem fiskalnym, nie wystarcza udokumentowanie zwrotu towarów w sposób zaprezentowany w pytaniu. Dodać tu muszę, że przepisy o VAT nie wymagają, aby jednym z dowodów na zwrot towarów był paragon sprzedaży zwrócony wraz z towarem przez klienta. Dowodem bowiem na taką okoliczność - zgodnie z brzmieniem przywołanego niżej przepisu Ordynacji podatkowej - może być wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. Stąd też dla udokumentowania zwrotu towarów możemy zaprezentować korespondencję z klientem w tym przedmiocie, w szczególności gdy będzie miała ona cechy protokołu przyjęcia zwracanego towaru podpisanego przez klienta oraz przez nas jako podatnika VAT.

Możliwe są dwa sposoby prezentowania korekty związanej ze zwrotem towaru, którego sprzedaż zarejestrowano za pomocą kasy fiskalnej:

  • pierwszy - z miesięcznego raportu fiskalnego w prowadzonej ewidencji odejmujemy to, co wynika z zaprezentowanej wyżej korekty, i wynikające z tej korekty wartości ujmujemy w pliku JPK_V7M (lub 7K) jako sprzedaż paragonową oznaczoną symbolem "RO",
  • w pliku JPK_V7M (lub 7K) ujmujemy nieskorygowany raport RO, a na okoliczność korekty w oparciu o wspomnianą ewidencję tworzymy dokument wewnętrzny z ujemnymi wartościami, w którym ujmujemy JPK_V7M (lub 7K) i oznaczamy symbolem WEW również z ujemnymi wartościami.

 

Marian Szałucki

150 odpowiedzi na pytania o kody w JPK_VAT

Od 1 października 2020 r. w ewidencji VAT i JPK stosujemy specjalne kody (oznaczenia). Ustawodawca przewidział pięć rodzajów kodów, w tym kody GTU, których stosowanie przysparza podatnikom najwięcej problemów. Publikacja zawiera odpowiedzi na pytania naszych Czytelników dotyczące stosowania kodów. Z pewnością pomoże osobom odpowiedzialnym za prowadzenie ewidencji VAT i wysyłkę nowego JPK prawidłowo wykonywać nowe obowiązki.

Kup już za: 59.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK