do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 30.11.2020
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Nowy formularz zgłoszeniowy: RUD - Zgłoszenie umowy o dzieło

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt nowego rozporządzenia o wzorach druków ZUS. Określa on m.in. nowy formularz zgłoszeniowy: RUD - Zgłoszenie umowy o dzieło. Za jego pomocą płatnicy składek i osoby fizyczne będą od 1 stycznia 2021 r. raportować do ZUS o każdej tego rodzaju umowie.

Od 1 stycznia 2021 r., na mocy nowelizacji ustawy systemowej, na płatników składek i osoby fizyczne został nałożony nowy, istotny obowiązek – raportowania do ZUS o każdej zawartej przez nich umowie o dzieło.

Do art. 36 ustawy systemowej został dodany ust. 17, zgodnie z którym płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło ma obowiązek poinformować ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. Z tego obowiązku są wyłączone tylko umowy „własne” – zawarte z własnym pracownikiem lub wykonywane na rzecz własnego pracodawcy.

Celem zmiany jest umożliwienie ZUS weryfikowania istnienia obowiązku ubezpieczeń społecznych osób wykonujących umowy nazywane umowami o dzieło w sytuacji, gdy w rzeczywistości są one umowami zlecenia lub umowami o świadczenie usług (stanowiącymi tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych).

Wzór informacji o zawartych przez płatnika umowach o dzieło zostanie określony w rozporządzeniu wykonawczym. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej udostępniło projekt nowego rozporządzenia o wzorach druków, w którym określony został nowy formularz: RUD – Zgłoszenie umowy o dzieło (jako załącznik nr 24 do rozporządzenia).

PRZYKŁAD

Spółka z o.o. zatrudnia dwie osoby na podstawie umowy zlecenia. Ponadto na potrzeby kolejnych zamówień i kontraktów zawiera liczne umowy o dzieło, od których nie są odprowadzane składki ZUS.  Od 1 stycznia 2021 r. płatnik ten ma obowiązek raportowania do ZUS o każdej nowej, zawartej umowie o dzieło – w terminie 7 dni od jej zawarcia.

Część umów, określonych jako „umowy o dzieło”, dotyczy regularnych prac porządkowych na terenie należącym do podmiotu zamawiającego „dzieło”. Można z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że ZUS zakwestionuje te umowy i nakaże ich oskładkowanie na zasadach zgodnych z faktycznym ich charakterem (najpewniej jako umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług).

Wzór formularza RUD - Zgłoszenie umowy o dzieło (projekt rozporządzenia)

Projektowane rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów zastąpi dotychczas obowiązujące rozporządzenie o wzorach druków ZUS. Zgodnie z projektem, ma wejść w życie 1 stycznia 2021 r.

PODATKI 2021 KOMPLET

Komplet wyjątkowych publikacji dotyczący wszystkich zmian w podatkach w 2021 r. Na pakiet składa się dziesięć  publikacji prezentujących całościową informację prawną na temat podatków w 2021 r. oraz rozliczenia PIT za 2020 r. Dodatkowym atutem wersji PREMIUM jest retransmisja webinarium VAT 2021

Kup już za: 338.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK