do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 30.11.2020
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Powierzenie pracy cudzoziemcowi bez konieczności uzyskania zezwolenia

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców pozytywnie opiniuje Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniający rozporządzenie w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Jednocześnie ZPP zwraca uwagę na konieczność przyjęcia dokumentu Polityki Migracyjnej dla Polski oraz dalszych systemowych rozwiązań w zakresie możliwości zatrudniania w Polsce cudzoziemców.

ZPP pozytywnie odnosi się do programu „Poland. Business Harbour” jak i instrumentów w jego ramach wdrażanych. W jego ramach rozwiązania w postaci zwolnienia z wymogu posiadania zezwolenia na pracę cudzoziemców posiadających wizę z adnotacją Poland. Business Harbour uznaje się za właściwe rozwiązanie.

W obliczu kryzysu zdrowotnego przez jaki przechodzi Polska, za właściwe uznaje się także wszelkie działania mające na celu ułatwienia dla zatrudniania zagranicznych lekarzy, pielęgniarek i specjalistów w sektorze ochrony zdrowia. W tym kontekście, za właściwy ocenia się wymóg uzyskania zezwolenia dla osób ubiegających się o przyznania ograniczonego prawa wykonywania zawodu, gdzie wcześniej wymagana jest opinia konsultanta krajowego lub wojewódzkiego we właściwej lub pokrewnej dziedzinie medycyny oraz zgoda ministra właściwego do spraw zdrowia.

Obecny kryzys epidemiczny nie odbił się na chwile obecną znacząco negatywnie na polskim rynku pracy. Nie nastąpiło zjawisko masowych zwolnień. W badaniu Busometr ZPP na II półrocze 2020 r., badającym nastroje przedsiębiorców w sektorze MSP, ocena komponentu rynku pracy znajdowała się w porównaniu do innych ocenianych obszarów, na najwyższym poziomie. Wziąwszy pod uwagę uwarunkowania spowodowane epidemią, 14% firm planuje podwyżki wynagrodzeń i zwiększenie zatrudnienia, podczas gdy redukcje etatów i cięcia płac planuje odpowiednio 7% i 5% firm. Wyniki badania wydają się potwierdzać tezę, że polscy przedsiębiorcy ponosząc koszty kryzysu, starają się utrzymać zatrudnienie.

Przy założeniu, że w pierwszym kwartale 2021 roku nastąpi odmrażanie kolejnych ograniczanych branż i sektorów gospodarki, a na rynku pracy nie nastąpi do tego okresu znaczący wzrost bezrobocia, spodziewać się można, że w przeciągu kolejnych kwartałów, rynek pracy ponownie potrzebować będzie znaczącej liczby nowych pracowników. Jednocześnie relatywnie dobra sytuacja na rynku pracy, nie będzie jednak oznaczać, że sytuacja przedsiębiorstw w Polsce, czy ich percepcja koniunktury będzie na dobrym poziomie.

W związku z powyższym ZPP otrzymuje, że konieczne jest opracowanie długookresowej strategii polityki migracyjnej. Skupiać się ona powinna na maksymalnym uproszczeniu procedur związanych z legalnym zatrudnianiem cudzoziemców, stworzeniu warunków dla zamieszkania w Polsce rodzin imigrantów, stworzeniu szybkiej ścieżki uznania kwalifikacji zawodowych imigrantów, wprowadzeniu działań promocyjnych w tym m.in. promocji nauki języka polskiego, kursów języka polskiego, stworzeniu przejrzystej procedury uzyskiwania kart stałego pobytu ich stałego osiedlania się w naszym kraju. 

Źródło: Związek Przedsiębiorców Polskich

Tarcza antykryzysowa 2.0 – co się zmieniło w zakresie pomocy dla pracodawców (PDF)

Publikacja zawiera opis zmian w zakresie prawa pracy i ZUS wprowadzonych przez tarczę antykryzysową 2.0, która obowiązuje od 18 kwietnia 2020 r. Przedstawia m.in. zmienione zasady pomocy państwa w zakresie zwolnienia ze składek ZUS dla przedsiębiorców, nowe warunki przyznawania świadczenia postojowego oraz zasady przeprowadzania szkoleń bhp w czasie epidemii koronawirusa. Ebook zawiera liczne przykłady, wzory dokumentów i przydatną tabelę z wykazem zmian wprowadzonych przez tarczę antykryzysową 2.0.

Kup już za: 19.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK