do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 26.11.2020
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Minimalne wynagrodzenie dla pracowników w 2021 r.

Od 1 stycznia 2021 r. minimalne wynagrodzenie za pracę dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy wyniesie 2800 zł i będzie o 200 zł wyższe od obowiązującego w 2020 r. Minimalna płaca przysługuje bez względu na to, czy jest to pierwszy czy kolejny rok pracy pracownika. Pracownikom zatrudnionym na część etatu należy zagwarantować wynagrodzenie nie niższe niż minimalne, proporcjonalne do liczby godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu.

Wzrost minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2021 r. spowoduje zmianę należności pracowniczych uzależnionych od jego wysokości, m.in. zmianę wysokości:

■ odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu i odszkodowania za stosowanie mobbingu (w przypadku wydania przez sąd w 2021 r. orzeczenia potwierdzającego naruszenia w tym zakresie pracownik będzie miał prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż 2800 zł),

■ wynagrodzenia za czas przestoju niezawinionego przez pracownika (miesięcznie nie mniej niż 2800 zł stosownie do wymiaru etatu),

■ wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy ze względu na rozkład czasu pracy pracownika wynagradzanego w inny sposób niż stawką miesięczną lub godzinową (miesięcznie nie mniej niż 2800 zł stosownie do wymiaru etatu),

■ dodatku za pracę w porze nocnej (podstawa obliczenia dodatku nie może być niższa niż 2800 zł).

Wysokość dodatku za pracę w porze nocnej w 2021 r.

Ponadto w związku ze zmianą minimalnej płacy w 2021 r. będą obowiązywać nowe, wyższe kwoty wolne od potrąceń. Ich wysokość będzie zróżnicowana. Wpływ na kwotę wolną od potrąceń mają bowiem:

■ przystąpienie do PPK oraz wysokość wpłaty dokonywanej przez pracodawcę i pracownika lub rezygnacja z PPK,

■ przekroczenie 30-krotności podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,

■ wiek (osoby do 26 lat nie opłacają podatku do kwoty nieprzekraczającej I progu podatkowego),

■ stawka podatkowa (17% lub 32%),

■ koszty uzyskania przychodów (zwykłe lub podwyższone),

■ prawo do kwoty zmniejszającej podatek (na podstawie oświadczenia PIT-2) lub jego brak.

Nowe kwoty wolne od potrąceń należy stosować do wynagrodzeń należnych pracownikom, począwszy od 2021 r.

Więcej na ten temat już wkrótce w 12 numerze Monitora Prawa Pracy i Ubezpieczeń, w dodatku: Jak przygotować się do zmian 2021 w prawie pracy i ZUS

Jak przygotować się do zmian 2021. Podatki. Rachunkowość. Prawo pracy. ZUS

Jest to jedyna na rynku publikacja, która w praktyczny sposób przygotowuje Czytelników do stosowania nowych przepisów podatkowych, prawa pracy i ZUS, które zaczną obowiązywać w 2021 r. Opracowanie zawiera konkretne wskazówki krok po kroku, w jaki sposób przygotować się do wprowadzanych zmian.

Kup już za: 59.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK