do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 25.11.2020
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Nowy system skarg w celu zwalczania barier handlowych

Komisja Europejska uruchomiła nowy system skarg służący do zgłaszania barier w dostępie do rynku oraz naruszeń zobowiązań w zakresie handlu i zrównoważonego rozwoju w umowach handlowych UE oraz w ramach ogólnego systemu preferencji.

Nowy system skarg odzwierciedla zwiększone wysiłki Komisji Europejskiej na rzecz wzmocnienia egzekwowania i wdrażania umów handlowych. Jest to następstwo powołania przez KE w lipcu br. jej pierwszego głównego urzędnika ds. egzekwowania handlu (CTEO), który ma nadzorować jej zaostrzone działania w zakresie egzekwowania polityki handlowej, a także 15-punktowy plan działania KE w zakresie handlu i zrównoważonego rozwoju (TSD) z 2018 r.

Plan ten odzwierciedla konsensus co do promowania bliskiego, długoterminowego zaangażowania w TSD z jednej strony oraz nasilenia działań monitorujących i bardziej asertywnego egzekwowania - z drugiej strony. (...)

Procedura składania skarg jest otwarta dla państw członkowskich, indywidualnych przedsiębiorstw, stowarzyszeń biznesowych/handlowych, organizacji społeczeństwa obywatelskiego i obywateli UE. Formularze skarg - jeden dotyczący barier w dostępie do rynku, a drugi dotyczący naruszeń zobowiązań dotyczących zrównoważonego rozwoju - będą dostępne online dla zainteresowanych stron z UE na portalu „Access2Markets” na stronie internetowej DG TRADE. Skarżący będą musieli przedstawić szczegółowy opis faktyczny danego problemu oraz wymienić wszelkie działania już podjęte w celu rozwiązania tego problemu. W przypadku kwestii związanych z dostępem do rynku skarżący będzie musiał opisać potencjalny wpływ gospodarczy domniemanej bariery. W przypadku kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem skarżący musi podać szczegóły dotyczące skutków i wagi domniemanego naruszenia.

Po wszczęciu skargi skarżący zostanie poinformowany, czy prowadzi ona do egzekucji. Służby KE poinformują skarżącego o treści planu działania, który może wskazywać kroki odpowiednie do rozwiązania problemów będących przedmiotem skargi, ale także wskaże, w miarę możliwości, harmonogramy konkretnych działań. Służby KE mogłyby również dostarczać okresowe aktualizacje dotyczące konkretnych działań podjętych w celu rozwiązania problemu, w zależności od wrażliwości i poufności każdego z podjętych kroków.

Portal do składania skarg „Access2Markets” >>

Źródło: European Commission/Związek Rzemiosła Polskiego

PODATKI 2021 KOMPLET

Komplet wyjątkowych publikacji dotyczący wszystkich zmian w podatkach w 2021 r. Na pakiet składa się dziesięć  publikacji prezentujących całościową informację prawną na temat podatków w 2021 r. oraz rozliczenia PIT za 2020 r. Dodatkowym atutem wersji PREMIUM jest retransmisja webinarium VAT 2021

Kup już za: 338.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK