do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 24.11.2020
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

30 listopada 2020 r. mija termin na złożenie wniosku o zwolnienie ze składek dla branż turystycznej i eventowej

Płatnicy składek, którzy chcą skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek ZUS za okres od lipca do września 2020 r., muszą najpóźniej do 30 listopada 2020 r. złożyć wniosek o udzielenie ulgi. Zwolnienie przyznawane jest w ramach kolejnej wersji tarczy antykryzysowej (5.0) płatnikom z branż turystycznej, hotelarskiej i eventowej.

W ramach kolejnej nowelizacji ustawy o COVID-19, określanej jako tarcza branżowa lub tarcza 5.0, przedsiębiorcy z branż turystycznej, hotelarskiej i eventowej uzyskali prawo do skorzystania z kolejnego okresu zwolnienia ze składek ZUS.

Warunki uzyskania zwolnienia ze składek

Ulga przysługuje za okres od lipca do września 2020 r. Skorzystać z niej mogą płatnicy, którzy najpóźniej 30 czerwca 2020 r. zostali zgłoszeni w ZUS jako płatnicy składek, a przychód z ich działalności (w rozumieniu przepisów podatkowych) uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek o zwolnienie był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu, uzyskanego w tym samym miesiącu w 2019 r.

Ponadto, aby skorzystać z omawianego zwolnienia ze składek, przedsiębiorca musiał najpóźniej do 31 października 2020 r. przekazać do ZUS komplet dokumentów rozliczeniowych (obowiązek ten nie dotyczył płatników, którzy z tego obowiązku są zwolnieni na zasadach ogólnych).

Wniosek o udzielenie ulgi, na formularzu RDZ-B można przekazać do ZUS wyłącznie drogą elektroniczną:

  • przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, albo
  • przez PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl.

Termin na przekazanie wniosku RDZ-B do ZUS upływa 30 listopada 2020 r.

Branże uprawnione do ulgi

Przypomnijmy, że zwolnienie ze składek w ramach tarczy 5.0 przysługuje płatnikom którzy prowadzą działalność z przeważającym jej rodzajem określonym według PKD jako:

- 49.39.Z - pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,

- 55.10.Z - hotele i podobne obiekty zakwaterowania,

- 77.39.Z - wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,

- 79.11.A - działalność agentów turystycznych,

- 79.90.A - działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,

- 82.30.Z - działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,

- 90.01.Z - działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,

- 90.02.Z - działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,

- 93.29.A - działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,

- 93.29.B - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

- 93.29.Z - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

Zwolnienie ze składek jako pomoc publiczna

Zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek stanowi pomoc publiczną. Pomoc tę może otrzymać przedsiębiorstwo, które na 31 grudnia 2019 r. i na dzień złożenia wniosku nie było w trudnej sytuacji. Wynika to z regulacji UE. Dlatego we wniosku należy podać informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej - czy na 31 grudnia 2019 r. i na dzień złożenia wniosku:

  • w przypadku spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo-akcyjnej - wysokość niepokrytych strat przewyższała 50% wysokości zarejestrowanego kapitału,
  • w przypadku spółki jawnej, spółki komandytowej, spółki partnerskiej oraz spółki cywilnej - wysokość niepokrytych strat przewyższała 50% wysokości jej kapitału według ksiąg spółki,
  • podmiot spełniał kryteria kwalifikujące go do objęcia/jest objęty postępowaniem upadłościowym, w przypadku podmiotu innego niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca - w ciągu ostatnich dwóch lat stosunek długów do kapitału własnego był większy niż 7,5, a stosunek zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację do odsetek był niższy niż 1.

Przedsiębiorstwo jest w trudnej sytuacji, gdy spełniona jest choć jedna z wymienionych przesłanek.

ZUS przyjmuje, że przedsiębiorca znajduje się w trudnej sytuacji, jeżeli na 31 grudnia 2019 r. i na dzień złożenia wniosku o zwolnienie z opłacania składek zalegał z opłacaniem należności z tytułu składek za okres dłuższy niż 12 miesięcy. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy przedsiębiorca na 31 grudnia 2019 r. lub na dzień złożenia wniosku o zwolnienie z opłacania składek realizuje zawartą z ZUS umowę o rozłożenie na raty należności z tytułu składek.

Dla mikro i małych przedsiębiorców znaczenie ma tylko objęcie postępowaniem upadłościowym.

Nowoczesna księgowość – stacjonarnie czy online. Poradnik Gazety Prawnej 7/2020

Publikacja skierowana do biur rachunkowych i przedsiębiorców w atrakcyjny i przystępny sposób opisuje najważniejsze aspekty związane z prowadzeniem biura, ze stojącymi przed księgowymi wyzwaniami i oczekiwaniami klientów a także obowiązkami.

Kup już za: 39.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK