do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 17.11.2020
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Zestawienie rozwiązań w Tarczy 6.0

Podczas konferencji prasowej 6 listopada 2020 r. Rząd przedstawił kolejny pakiet rozwiązań pomocowych, tzw. 10 działań antykryzysowych dla firm. Na chwilę obecną rząd przewiduje pomoc przede wszystkim dla branż dotkniętych przez ograniczenia wprowadzone w walce z drugą falą pandemii.

Ponadto, w sejmie obecnie trwają prace nad Tarczą Kryzysową 6.0, które umożliwią m.in. skorzystanie z bezzwrotnych dotacji. W poniższym opracowaniu Związek Przedsiębiorców i Pracodawców przedstawia zwięźle najnowsze rozwiązania antykryzysowe.

10 działań antykryzysowych dla firm

             1. Dofinansowanie kosztów stałych dla MŚP

 • W ramach dofinansowania kosztów stałych dla MŚP, dostępne będą subwencje w ramach Tarczy Finansowej PFR w wysokości do 70 proc. niepokrytych przychodami kosztów stałych pod warunkiem spadku przychodów o 30 proc. względem tego samego okresu 2019 r.
 • Pomoc będzie dostępna dla branż objętych restrykcjami wykraczającymi poza zasadę D.D.M.
 • Dla zrealizowania tego programu wymagana jest zgoda Komisji Europejskiej.
 • Środki powinny być dostępne od stycznia 2021 r.

  2. Umorzenie subwencji z Tarczy Finansowej z PFR
 • Umorzenie subwencji finansowych z PFR dla MŚP pod warunkiem skumulowanego spadku przychodów od marca 2020 r. do marca 2021 r. o co najmniej 30%.
 • Pomoc dostępna dla branż dotkniętych restrykcjami sanitarnymi wykraczającymi poza zasadę D.D.M.
 • Dla zrealizowania tego programu wymagana jest zgoda Komisji Europejskiej.
 • Środki powinny być dostępne w pierwszej połowie 2021 r.

  3. Wydłużenie programu Tarczy Finansowej dla Dużych Firm do 31.03.2021 r. (wnioski) oraz 31.06.2020 (wypłaty)
 • Planowana jest zmiana zasad liczenia szkody z powodu COVID-19 w pożyczkach preferencyjnych z obecnego marzec – sierpień 2020 r. na marzec 2020 r. – marzec 2021 r.,  zgodnie z pierwotnym kształtem programu.
 • Przewiduje się również wdrożenie szybkiej ścieżki dla dużych MŚP oraz dużych firm.
 • Pogram  będzie dostępny dla wszystkich branż.
 • Program jest obecnie prowadzony, lecz na jego zmianę wymagana jest zgoda Komisji Europejskiej.
 • Środki powinny być dostępne do polowy grudnia 2020 r.

  4. Pożyczki długoterminowe z gwarancją
 • Kontynuacja gwarancji de minimis dla MŚP oraz gwarancji płynnościowych dla dużych firm.
 • Trwają konsultacje z KE nt. możliwości dopłat na pokrycie rat dla pożyczek na okres 6 lat dla Kontynuacja obejmie wszystkie branże, a potencjalne pokrycie rat dla pożyczek obejmie branże dotknięte restrykcjami wykraczającymi poza D.D.M.
 • Działanie to kontynuacja istniejącego programu.
 • Nie podano informacji o oczekiwanym czasie otrzymania zgody Komisji Europejskiej.

  5. Dofinansowanie zatrudnienia
   
 • Kontynuacja dopłat do miejsc pracy z FGŚP w postaci postojowego i obniżonego wymiaru czasu pracy.
 • Rozwiązanie jest dostępne dla wszystkich branż.
 • Działanie to jest kontynuacją istniejącego programu.
 • Nie wymaga notyfikacji do Komisji Europejskiej.

  6. Przedłużenie postojowego
 • Przedłużenie wypłaty postojowego obejmie branże dotknięte restrykcjami wykraczającymi poza D.D.M.
 • Przedłużenie wymaga złożenia notyfikacji do Komisji Europejskiej.
 • Nie podano informacji o oczekiwanym czasie otrzymania zgody Komisji Europejskiej.

  7. Zwolnienie ze składek ZUS
 • Przedłużenie zwolnienia będzie dostępne dla branż objętych restrykcjami sanitarnymi wykraczającymi poza zasadę D.D.M.
 • Przedłużenie zwolnienia ze składek ZUS wymaga złożenia notyfikacji do Komisji Europejskiej.
 • Nie podano informacji o oczekiwanym czasie otrzymania zgody Komisji Europejskiej.

  8. Dofinansowanie zmiany zakresu działalności w ramach Dotacji na biznes
 • Zwiększenie kwoty dotacji z 6 do 8-krotności średniego wynagrodzenia oraz rozszerzenie polegające na dofinansowaniu nie tylko nowej działalności, ale także zmiany zakresu aktualnej działalności.
 • Finansowanie udzielane przez PUP.
 • Wsparcie dostępne dla branż objętych restrykcjami sanitarnymi.
 • Program mieści się w pułapie de minimis.

  9. Polityka drugiej szansy
 • Dofinansowanie ARP kosztów związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw
 • Beneficjenci to przedsiębiorstwa w restrukturyzacji.
 • Program obecnie funkcjonuje.

  10. Dofinansowanie leasingu
   
 • Pokrycie kosztów leasingu przez ARP.
 • Finansowanie dostępny dla branży transportowej.
 • Leasing operacyjny przeznaczony na refinansowanie posiadanych leasingów w komercyjnych spółkach i towarzystwach leasingowych, skierowany jest do klientów z sektora MŚP o obrotach powyżej 4 mln zł i posiadających dodatnie wyniki za 2019 r.
 • Warunkiem otrzymania pomocy jest
  • prowadzenie pełnej księgowości,
  • prowadzenie działalności musi przez min. 12 miesięcy,
  • przychód za ostatni okres obrachunkowy na poziomie min. 4 mln zł,
  • pojazd i/lub naczepa nie może być starszy niż 2017 rok,
  • leasingiem może być objęty samochód ciężarowy, ciągnik siodłowy, naczepa lub autokar.
 • ARP udziela wsparcia do 5 mln zł netto dla klienta. Okres finansowania to 6 lat łącznie z karencją. Karencja w spłacie rat może wynosić do 12 miesięcy.
 • Przepisy funkcjonują od maja 2020 r.

Tarcza Antykryzysowa 6.0.

Pomoc z Tarczy Antykryzysowej 6.0 znanej również jako Tarczy Branżowej będzie dostępna dla określonej liczby branż, w tym:

 • gastronomicznej,
 • rozrywkowej (estradowej, targowej, fotograficznej, filmowej),
 • dbającej o zdrowie fizyczne (siłownie, sport, rekreacja),
 • sprzedaży detalicznej (targowiska, bazary).

Możliwe będą następujące formy wsparcia:


             1. Zwolnienie ze składek ZUS

 • Zwolnienie będzie obejmować listopad.
 • Uzyskanie zwolnienia będzie możliwe przypadku uzyskania przychodu w XI niższego o 40% rok do roku.

  2. Świadczenie postojowe
 • Świadczenie będzie obejmować listopad.
 • Uzyskanie zwolnienia będzie możliwe przypadku uzyskania przychodu w XI niższego o 40% rok do roku.

  3. Mała dotacja
 • Dla wymienionych branż dotkniętych reżimem sanitarnym dostępna będzie mała dotacja w  wysokości 5 tys. zł
 • Pomoc jest kierowana do firm z sektora MŚP.
 • Warunkiem koniecznym do uzyskania wsparcie będzie uzyskanie przychodu w X lub XI niższego o 40% rok do roku.
 • Uzyskanie 5000 zł mikropożyczki wiosną / latem 2020 roku nie dyskwalifikuje w przypadku ubiegania się o bezzwrotną dotację z Tarczy 6.0.

  4. Odroczenie PIT
 • Pracodawcy z branż najbardziej dotkniętych skutkami pandemii będą mieli odroczoną płatność zaliczek na PIT pobranych od ich pracowników. Wpłaty zaliczek za październik, listopad i grudzień zostaną przesunięte o pół roku.

 Źródło: Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

ZFŚS 2020. Komentarz

Książka zawiera komentarz do każdego artykułu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Szczegółowo omawia obowiązki pracodawców związane z prowadzeniem działalności socjalnej. Wyjaśnienia zostały poparte praktycznymi przykładami, wzorami dokumentów, stanowiskami urzędowymi i orzecznictwem sądowym. Komentarz uwzględnia m.in. nową wysokość odpisu na fundusz obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.

Kup już za: 55.20 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK