do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 30.10.2020
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Powołano nową Radę ds. Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania

Minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński powołał Radę ds. Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania 2. kadencji na lata 2020-2024. W jej skład wejdzie 9 ekspertów z różnych środowisk, m.in. z branży doradczej, sądownictwa i administracji.

Rada jest niezależnym organem, który wydaje opinie w sprawie zasadności zastosowania ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.

Zobacz PODATKI 2021 - Komplet wyjątkowych publikacji dotyczący wszystkich zmian w podatkach w 2021 r. Na pakiet składa się dziesięć  publikacji prezentujących całościową informację prawną na temat podatków w 2021 r. oraz rozliczenia PIT za 2020 r. >>

Zadaniem Rady jest także opiniowanie projektów ustaw podatkowych i zmian w przepisach prawa podatkowego zawartych w innych aktach normatywnych związanych z przeciwdziałaniem unikaniu opodatkowania.

Skład Rady 2. kadencji

W skład Rady wchodzą osoby wskazane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA), Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRZiST), Krajową Radę Doradców Podatkowych (KRDP), Ministra Sprawiedliwości, Radę Dialogu Społecznego (RDS) oraz osoby powołane spośród pracowników szkół wyższych.

Obecny skład Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania to:

Członkowie:

  • Michał Borowski wskazany przez RDS,
  • Maria Fidzińska-Dziurzyńska wskazana przez KWRZiST,
  • prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic, powołana spośród pracowników szkół wyższych,
  • dr hab. Marcin Jamroży, prof. SGH, wskazany przez MFFiPR,
  • dr Marcin Lachowicz
  • Bogdan Lubiński, wskazany przez Prezesa NSA,
  • Alicja Sarna, wskazana przez KRDP,
  • Sławomir Stojak, wskazany przez MS,
  • dr Przemysław Szymczyk, wskazany przez MFFiPR.

Sekretarz:

dr Filip Majdowski

O Radzie

Rada może wydawać opinie nt. przedstawionych założeń lub projektów ogólnych wyjaśnień dotyczących możliwości zastosowania ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania lub innych przepisów, które mają na celu przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania w przypadku zastosowania schematu podatkowego lub kategorii schematów podatkowych. Wydaje też opinie w sprawach dotyczących cofnięcia skutków unikania opodatkowania.

I Kadencja Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania upłynęła 15 września 2020 r. Zgodnie z art. 119n ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, ze zm.) Rada działa do dnia powołania Rady kolejnej kadencji, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia upływu kadencji.

Źródło: Ministerstwo Finansów

PODATKI 2021 KOMPLET

Komplet wyjątkowych publikacji dotyczący wszystkich zmian w podatkach w 2021 r. Na pakiet składa się dziesięć  publikacji prezentujących całościową informację prawną na temat podatków w 2021 r. oraz rozliczenia PIT za 2020 r. Dodatkowym atutem wersji PREMIUM jest webinarium VAT 2021

Kup już za: 338.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK