do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 29.10.2020
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Rząd przyjął projekt zmian w VAT na 2021 r.

28 października 2020 r. rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo bankowe - tzw. pakiet SLIM VAT i rozwiązania „doprecyzowujące”. Zmiany mają wejść w życie od 1 stycznia 2021 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących Tax Free, które mają wejść w życie 1 stycznia 2022 r. (z możliwością wcześniejszego stosowania od lipca 2021 r.)

Pakiet SLIM VAT ma uprościć i unowocześnić rozliczanie podatku VAT. Wprowadzone w ramach tego pakietu zmiany dotyczą m.in. fakturowania oraz rozliczeń eksporterów oraz wprowadzają tzw. korzyści finansowe dla przedsiębiorców.

Rozwiązania „doprecyzowujące” dotyczą m.in. Tax Free, WIS, JPK, wykazu podatników i kas rejestrujących.

Zobacz PODATKI 2021 - Komplet wyjątkowych publikacji dotyczący wszystkich zmian w podatkach w 2021 r. Na pakiet składa się dziesięć publikacji prezentujących całościową informację prawną na temat podatków w 2021 r. oraz rozliczenia PIT za 2020 r. >>

Pakiet SLIM VAT

Komunikat Rady Ministrów zapowiada, że w ramach pakietu SLIM VAT zmiany zostaną wprowadzone w czterech najważniejszych obszarach:

  • Fakturowanie - likwidacja zbędnego warunku uzyskiwania potwierdzeń odbioru faktur korygujących in minus oraz wprowadzenie przepisu dotyczącego rozliczania faktur korygujących in plus. Jednocześnie będzie możliwość wyboru dotychczasowego sposobu rozliczania faktur korygujących in minus do końca 2021 r.
  • Ułatwienia dla eksporterów - wydłużenie terminu na wywóz towarów dla zachowania stawki 0 proc. przy opodatkowaniu zaliczek związanych z eksportem towarów - z 2 na 6 miesięcy.
  • Wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym - wprowadzenie opcji wyboru spójnych zasad przeliczania walut obcych na PLN dla VAT i podatku dochodowego.
  • Korzyści finansowe dla przedsiębiorców - wprowadzenie odliczenia VAT od usług noclegowych nabywanych w celu odsprzedaży; wydłużenie terminu na odliczanie VAT „na bieżąco” do 4 okresów rozliczeniowych miesięcznych; podwyższenie kwoty limitu na prezenty o małej wartości z 10 do 20 zł.

Projektowane zmiany w WIS

W ramach rozwiązań „doprecyzowujących” przepisy o Wiążących Informacjach Stawkowych (WIS) projekt zakłada:

- rozszerzenie ochrony związanej z WIS dla towarów lub usług identyfikowanych w VAT według PKWiU,

- ograniczenie ochrony WIS, gdy zostanie ona wykorzystana w transakcjach stanowiących nadużycie prawa

- wyłączenie wydania WIS, gdy zakres wniosku pokrywa się z przedmiotem toczącego się postępowania.

- 5-letni okres ważności WIS.

Projektowane zmiany w MPP, wykazie podatników, JPK i stawkach VAT

Projekt zakłada wprowadzenie zmian w przepisach dotyczących:

  • mechanizmu podzielonej płatności,
  • wykazu podatników VAT,
  • stawek VAT
  • JPK_VAT

Rząd deklaruje, że wprowadzone zmiany mają ułatwić podatnikom praktyczne stosowanie prawa, w tym poprzez ograniczenie wątpliwości interpretacyjnych.

Zobacz PODATKI 2021 - Komplet wyjątkowych publikacji dotyczący wszystkich zmian w podatkach w 2021 r. Na pakiet składa się dziesięć publikacji prezentujących całościową informację prawną na temat podatków w 2021 r. oraz rozliczenia PIT za 2020 r. >>

Projektowane zmiany dotyczące Tax Free

Projekt zakłada wprowadzenie elektronicznego systemu wystawiania i obiegu dokumentów w procedurze zwrotu VAT dla podróżnych oraz elektroniczne potwierdzanie wywozu towarów poza UE.

Ma to wpłynąć na ograniczenie procederu wywozu towarów z zastosowaniem dokumentów Tax Free przez nieuczciwe podmioty i ułatwić kontrole podatkowe sprzedawców.

Zmiany w Tax Free zostaną połączone z obowiązkiem stosowania kas on-line przez sprzedawców uczestniczących w procedurze zwrotu podatku podróżnym.

Zmiany w Tax Free mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., z możliwością wcześniejszej rejestracji podatników na PUESC od lipca 2021 r.

Źródło: Komunikat Rady Ministrów z 28 października 2020 r. pt. „Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo bankowe” opubl. na www.premier.gov.pl

Oprac. Ewa Sławińska

Nowa matryca stawek VAT – PKWiU, CN

Od 1 lipca 2020 r. zmieniły się dotychczasowe zasady klasyfikacji usług i towarów oraz ustalania ich stawek VAT. Od tej daty należy klasyfikować usługi według PKWiU 2015, towary będziemy klasyfikować według nomenklatury CN. Te zmiany spowodują również zmianę stawek VAT na wiele z nich. Nasze publikacje to jedyny komplet na rynku, który zawiera pełne zestawienie wszystkich towarów i usług wymienionych w nowej klasyfikacji.

Kup już za: 248.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK