do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 28.10.2020
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Dodatkową pracę podczas zmiany czasu letniego na zimowy trzeba pracownikom zrekompensować

Pracownicy, którzy wykonywali pracę w nocy z 24 na 25 października 2020 r. przepracowali dodatkowo jedną godzinę z powodu zmiany czasu letniego na zimowy. Za tę godzinę przysługuje im wynagrodzenie. Jeżeli praca wykonywana przez dodatkową godzinę była pracą nadliczbową, to trzeba ją zrekompensować czasem wolnym lub dodatkiem w wysokości 100% wynagrodzenia.

Ze względu na zmianę czasu z letniego na zimowy, która nastąpiła w 2020 r. w nocy z 24 na 25 października, należało przesunąć wskazówki zegara z godz. 3.00 na godz. 2.00 (§ 2 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 rozporządzenia w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2017-2021). Dla pracowników pracujących w tym czasie w nocy oznacza to, że pracowali faktycznie o 1 godzinę dłużej. Pracownicy w związku ze zmianą czasu letniego na zimowy pracowali bowiem dwukrotnie w godz. od 2.00 do 3.00.

Rekompensata pracy nadliczbowej

Pracodawca nie może planować pracy w godzinach nadliczbowych. Zlecając pracę np. w godzinach od 22.00 do 6.00 w sytuacji, kiedy następuje zmiana czasu letniego na zimowy i pracownicy pracują w systemie podstawowym czasu pracy, pracodawca faktycznie planuje 1 godzinę nadliczbową. Nie musi on jednak uwzględniać zmiany czasu letniego na zimowy i zmniejszać pracownikom liczby godzin w ten sposób, aby nie przepracowali 1 godziny nadliczbowej. Zmiana czasu letniego na zimowy jest bowiem niezależna od pracodawcy i stanowi wyjątek od zasady zakazu planowania pracy w godzinach nadliczbowych.

Jeżeli praca przez dodatkową godzinę w związku ze zmianą czasu letniego na zimowy była pracą nadliczbową, trzeba za nią oddać pracownikom czas wolny. W przypadku odbioru czasu wolnego pracownikowi za dodatkową godzinę przepracowaną w związku ze zmianą czasu przysługuje odbiór 1 godziny, jeżeli wniosek o zrekompensowanie pracy nadliczbowej w formie czasu wolnego złoży pracownik. Gdy odbiór czasu wolnego nastąpi bez wniosku pracownika, wówczas za 1 godzinę nadliczbową trzeba będzie mu oddać 1,5 godziny czasu wolnego (art. 1512 Kodeksu pracy).

W przypadku gdy pracodawca nie może oddać czasu wolnego za dodatkową godzinę pracy podczas zmiany czasu letniego na zimowy, powinien za tę godzinę oprócz normalnego wynagrodzenia wypłacić dodatek. Będzie to dodatek w wysokości 100% wynagrodzenia, ponieważ taki dodatek przysługuje za pracę nadliczbową w nocy. Natomiast praca nadliczbowa wystąpi między godz. 2.00 i godz. 3.00.

PRZYKŁAD

Pracownicy mieli ustalone godziny pracy między godz. 22.00 24 października 2020 r., a godz. 6.00 następnego dnia. Faktycznie więc w związku ze zmianą czasu na zimowy przepracowali nie 8 godzin, lecz 9 godzin. Tę jedną dodatkową godzinę należy potraktować jako godzinę nadliczbową. Pracownikowi przysługuje za nią odbiór czasu wolnego lub oprócz normalnego wynagrodzenia dodatek w wysokości 100%. Dodatek w wysokości 100% przysługuje bowiem z tytułu pracy nadliczbowej w nocy.

Dodatek za pracę w nocy

Oprócz rekompensaty pracy nadliczbowej pracownikom będzie przysługiwać dodatek za pracę w nocy. Pora nocna powinna obejmować 8 godzin między godzinami 21.00 a 7.00 (art. 1517 § 1 Kodeksu pracy). Pracodawca powinien określić, które 8 godzin w tym przedziale czasowym jest w jego zakładzie porą nocną. Dodatek nocny powinien przysługiwać również za dodatkową godzinę przepracowaną w związku ze zmianą czasu letniego na zimowy. Jest on należny w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia.

PRZYKŁAD

W zakładzie pracy pora nocna jest ustalona między godz. 21.00 a 5.00. Pracownik pracował z 24 na 25 października 2020 r. w godz. od 22.00 do 6.00. Ze względu na zmianę czasu letniego na zimowy, faktycznie przepracował w porze nocnej 8 godzin, tj. od godz. 22.00 do godz. 5.00, w tym podwójnie w godz. od 2.00 do 3.00. Zatem dodatek nocny będzie mu przysługiwał za 8 godzin.

Wśród ekspertów prawa pracy można również spotkać odmienny pogląd, zgodnie z którym w sytuacji zmiany czasu letniego na zimowy nie można wypłacić pracownikowi dodatku nocnego za 9 godzin. Pogląd ten jest uzasadniany tym, że dodatek nocny przysługuje maksymalnie za 8 godzin. Stanowisko to jest jednak krzywdzące dla pracownika, gdyż pozbawia go dodatku za jedną dodatkową godzinę, która została faktycznie przepracowana w porze nocnej.

Tarcza antykryzysowa 2.0 – co się zmieniło w zakresie pomocy dla pracodawców (PDF)

Publikacja zawiera opis zmian w zakresie prawa pracy i ZUS wprowadzonych przez tarczę antykryzysową 2.0, która obowiązuje od 18 kwietnia 2020 r. Przedstawia m.in. zmienione zasady pomocy państwa w zakresie zwolnienia ze składek ZUS dla przedsiębiorców, nowe warunki przyznawania świadczenia postojowego oraz zasady przeprowadzania szkoleń bhp w czasie epidemii koronawirusa. Ebook zawiera liczne przykłady, wzory dokumentów i przydatną tabelę z wykazem zmian wprowadzonych przez tarczę antykryzysową 2.0.

Kup już za: 19.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK