do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 28.10.2020
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Bedą nowe kody tytułów ubezpieczeniowych

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej planuje wprowadzenie nowych kodów tytułu ubezpieczenia. Zmiana dotyczy osób pobierających dodatek solidarnościowy oraz osób represjonowanych z powodu działalności w antykomunistycznej opozycji. Płatnikami składek za te osoby są ZUS oraz Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Minister Rodziny i Polityki Społecznej (poprzednio - Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) przekazał do opiniowania projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów (Dz.U. z 2018 r. poz. 2495 ze zm.).

Dostosowanie zasad rozliczeniowych do nowych przepisów ustawowych

Proponowana zmiana ma na celu dostosowanie przepisów wykonawczych do dwóch aktów prawnych, tj.:

  • ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1068) oraz
  • ustawy z 14 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1578).

Ustawa o dodatku solidarnościowym, jest jedną z ustaw w ramach działań antykryzysowych. Wprowadziła ona nowe świadczenie – dodatek solidarnościowy. Mogą z niego skorzystać osoby, którym po 15 marca 2020 r., w następstwie COVID-19, pracodawca rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub ich umowa o pracę na czas określony wygasła po tym terminie. Dodatek solidarnościowy przysługiwał od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r. Z tytułu pobierania dodatku solidarnościowego osoba uprawniona podlega ubezpieczeniom społecznym. Dlatego też w rozporządzeniu o wzorach druków określony zostanie nowy kod tytułu ubezpieczenia: 09 00 - "osoba pobierająca dodatek solidarnościowy".

Płatnikiem składek za osoby pobierające dodatek solidarnościowy jest ZUS.

Z kolei ustawa nowelizująca ustawę o działaczach opozycji antykomunistycznej... nadała Szefowi Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych uprawnienie do zgłaszanie do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacanie składek za tych działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych, którzy nie podlegają ubezpieczeniom społecznym w Polsce lub nie pobierają emerytury lub renty (co jest zasadniczo tytułem do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym).

Nowe kody tytułów ubezpieczenia

W załączniku nr 24 do rozporządzenia w sprawie wzorów druków..., w części I. „Kod tytułu ubezpieczenia” w dziale 1. „Podmiot podstawowy wraz z rozszerzeniem” :

  • wprowadzono nowy kod ubezpieczenia 09 00, w związku z wprowadzeniem obowiązku ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego w odniesieniu do osób pobierających dodatek solidarnościowy (ustawa z 19 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID – 19) : 09 00 "osoba pobierająca dodatek solidarnościowy”,
  • nadano nowe brzmienie opisowi kodu 22 10 w związku z objęciem ubezpieczeniem zdrowotnym działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych (ustawa z 14 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw): 22 10 - "kombatant albo działacz opozycji antykomunistycznej lub osoba represjonowana, za których składki na ubezpieczenie zdrowotne ma obowiązek opłacać Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych”.

Zmiana rozporządzenia wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Obecnie projekt znajduje się na etapie opiniowania.

PODATKI 2021 KOMPLET

Black Friday

Komplet wyjątkowych publikacji dotyczący wszystkich zmian w podatkach w 2021 r. Na pakiet składa się dziesięć  publikacji prezentujących całościową informację prawną na temat podatków w 2021 r. oraz rozliczenia PIT za 2020 r. Dodatkowym atutem wersji PREMIUM jest webinarium VAT 2021

Kup już za: 304.20 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK