do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 21.10.2020
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

DGP: Urlop macierzyński - pokrzywdzone tarczą matki mogą wnioskować o podwyżki

Pracownice na urlopach macierzyńskich mogą już występować o przeliczenie obniżonych świadczeń. Procedura nie jest skomplikowana. Wystarczy pisemne żądanie przekazane pracodawcy lub ZUS.

Chodzi o kobiety, które w okresie obniżonego na podstawie przepisów tarczy antykryzysowej (Dz.U. poz. 374 ze zm.) wymiaru czasu pracy i związanej z tym obniżki wynagrodzenia urodziły dziecko. Otrzymują one bowiem niższe świadczenia (...). Rozwiązanie, które pomogło firmom w czasie epidemii, wywołało jednocześnie duże niezadowolenie wśród świadczeniobiorców.

Dlatego rząd zdecydował się umieścić rozwiązania regulujące tę kwestię w ustawie o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 (Dz.U. 2020 r. poz. 1747), która weszła w życie 9 października. Skorzystają na nich matki, którym pracodawca na podstawie tarczy antykryzysowej obniżył wymiar czasu pracy lub wprowadził mniej korzystne warunki zatrudnienia niż wynikające z umów o pracę.

Muszą one spełnić jednak dodatkowo dwa warunki. Po pierwsze, obniżenie wymiaru czasu pracy lub wprowadzenie mniej korzystnych warunków zatrudnienia musiało nastąpić w okresie wcześniej pobieranego zasiłku (np. chorobowego). Po drugie, między okresami pobierania wcześniejszego i kolejnego zasiłku (np. macierzyńskiego) nie mogło być przerwy albo była ona krótsza niż trzy miesiące kalendarzowe. Te dwa wymogi należy spełnić łącznie (...).

Spełniające te warunki kobiety mogą wystąpić o przeliczenie już wypłaconych świadczeń.

I tak, jeżeli pracodawca jest uprawniony do wypłaty zasiłku osobom u niego zatrudnionym, wniosek o przeliczenie należy kierować do niego. Powinien on niezwłocznie przekazać go do ZUS. Do wniosku pracodawca musi dołączyć też informację, że obniżenie wymiaru czasu pracy lub wprowadzenie mniej korzystnych warunków zatrudnienia nastąpiło na podstawie tarczy antykryzysowej. W tym celu na portalu PUE ZUS może skorzystać z formularza ZAS-58, dołączając do niego skan wniosku.

Jeżeli świadczenie przelewa ZUS, trzeba wystąpić bezpośrednio do organu rentowego. ZUS tłumaczy, że w tym przypadku również nie ma sformalizowanego wzoru wniosku. Wystarczy, żeby świadczeniobiorca napisał, że występuje o przeliczenie zaniżonego zasiłku w związku z tarczą antykryzysową. Jeżeli świadczenie wypłaca ZUS, wniosek taki może być złożony na portalu PUE ZUS przy wykorzystaniu formularza ZAS-58. Organ rentowy wystąpi także do pracodawcy o przekazanie informacji, czy obniżenie wymiaru czasu pracy lub wprowadzenie mniej korzystnych warunków zatrudnienia nastąpiło na podstawie tarczy antykryzysowej.

Paulina Szewioła

Tarcza antykryzysowa 2.0 – co się zmieniło w zakresie pomocy dla pracodawców (PDF)

Publikacja zawiera opis zmian w zakresie prawa pracy i ZUS wprowadzonych przez tarczę antykryzysową 2.0, która obowiązuje od 18 kwietnia 2020 r. Przedstawia m.in. zmienione zasady pomocy państwa w zakresie zwolnienia ze składek ZUS dla przedsiębiorców, nowe warunki przyznawania świadczenia postojowego oraz zasady przeprowadzania szkoleń bhp w czasie epidemii koronawirusa. Ebook zawiera liczne przykłady, wzory dokumentów i przydatną tabelę z wykazem zmian wprowadzonych przez tarczę antykryzysową 2.0.

Kup już za: 19.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK