do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 21.10.2020
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Dłuższy termin na składanie wniosków o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników

Nowelizacja ustawy o COVID-19 przedłużyła termin składania wniosków o przyznanie i wypłatę świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników. Wnioski można składać najpóźniej do 30 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii COVID-19.

Ustawa z 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1639) rozszerzyła działanie form pomocy dla pracodawców.

Nowelizacja wydłużyła termin na składanie wniosków o przyznanie świadczeń na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników. Wnioski te mogą być składane najpóźniej w terminie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii COVID-19 (art. 15gh ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, dalej: ustawa o COVID-19). Przed wejściem w życie nowelizacji składanie wniosków było dopuszczalne tylko do 27 września 2020 r. Przedłużony termin na składanie wniosków dotyczy dofinansowań składanych na podstawie art. 15g i art. 15gg ustawy o COVID-19 (zob. tabelę).

Tabela. Dofinansowania składane na podstawie art. 15g i art. 15gg ustawy o COVID-19

Lp.

Rodzaj pomocy

Uwagi

Pomoc na podstawie art. 15g ustawy o COVID-19

Podmioty, u których w następstwie COVID-19 wystąpił spadek obrotów gospodarczych (przychodów), mogą zwrócić się z wnioskiem o wypłatę ze środków FGŚP świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych:

 • przestojem ekonomicznym albo
 • obniżonym wymiarem czasu pracy

- w następstwie wystąpienia COVID-19.

Uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są:

 • przedsiębiorcy,
 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego,
 • instytucje kultury (państwowe lub prowadzone wspólnie z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego),
 • kościelne osoby prawne oraz ich jednostki organizacyjne,
 • samorządowe instytucje kultury.

Podmioty te mogą zwracać się do dyrektorów wojewódzkich urzędów pracy z wnioskami o przyznanie i wypłatę ze środków FGŚP:

 • świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników oraz
 • środków na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy od przyznanych świadczeń.

Pomoc na podstawie art. 15gg ustawy o COVID-19

Na podstawie tego przepisu możliwe jest uzyskanie dofinansowania wynagrodzeń oraz składek ZUS także na pracowników nieobjętych:

 • przestojem ekonomicznym,
 • obniżonym wymiarem czasu pracy w następstwie wystąpienia COVID-19,
 • przestojem, o którym mowa w art. 81 Kodeksu pracy

- w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

Uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie, są:

 • przedsiębiorcy,
 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego,
 • instytucje kultury (państwowe lub prowadzone wspólnie z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego),
 • kościelne osoby prawne oraz ich jednostki organizacyjne.

Podmioty te mogą wystąpić z wnioskiem o przyznanie ze środków FGŚP świadczeń na rzecz dofinansowania wynagrodzenia pracowników (oraz środków na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy od uzyskanego wsparcia).

PODSTAWA PRAWNA:

 • art. 15g, art. 15gg, art. 15gh ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - Dz.U. z 2020 r. poz. 374; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1747

Oprac. Tomasz Kowalski

Tarcza antykryzysowa 2.0 – co się zmieniło w zakresie pomocy dla pracodawców (PDF)

Publikacja zawiera opis zmian w zakresie prawa pracy i ZUS wprowadzonych przez tarczę antykryzysową 2.0, która obowiązuje od 18 kwietnia 2020 r. Przedstawia m.in. zmienione zasady pomocy państwa w zakresie zwolnienia ze składek ZUS dla przedsiębiorców, nowe warunki przyznawania świadczenia postojowego oraz zasady przeprowadzania szkoleń bhp w czasie epidemii koronawirusa. Ebook zawiera liczne przykłady, wzory dokumentów i przydatną tabelę z wykazem zmian wprowadzonych przez tarczę antykryzysową 2.0.

Kup już za: 19.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK