do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 19.10.2020
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Odpowiedzialność za błąd w ewidencji VAT prowadzonej przez biuro rachunkowe

Od 1 października 2020 r. za każdy błąd w ewidencji (pliku JPK_VAT) grozi kara. Wprowadzono też dodatkowe sankcje karnoskarbowe za uchybienia związane z ewidencją dla celów VAT. Ponieważ w wielu przypadkach podatnicy powierzają prowadzenie ewidencji i wysyłkę JPK_VAT biurom rachunkowym, należy przypomnieć, kto poniesie odpowiedzialność, jeżeli błąd zostanie popełniony przez biuro.

Kwestią podstawową, którą zawsze trzeba przypominać, jest fakt, że korzystanie z usług biura rachunkowego nie zwalnia podatnika z odpowiedzialności za skutki popełnionych błędów. Zgodnie z art. 26 Ordynacji podatkowej, to podatnik, a nie podmiot prowadzący jego księgi rachunkowe, odpowiada za zobowiązania podatkowe całym swoim majątkiem. Błędem powodującym taką odpowiedzialność może być np.:

  • niedokonanie wpłat podatków w przepisanym terminie,
  • zaniżenie zobowiązania podatkowego,
  • zawyżenie zwrotów VAT,
  • niepobranie lub pobranie, a następnie niewpłacenie pobranych podatków w związku z wykonywaniem funkcji płatnika (np. nieodprowadzone zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłaconych pracownikom).

Zakres odpowiedzialności biura rachunkowego

Odpowiedzialność podatnika nie oznacza, że biuro rachunkowe nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za skutki swoich nieprawidłowych działań. Biuro może ponieść odpowiedzialność:

  • karną,

Zgodnie z treścią art. 77 pkt 1 ustawy o rachunkowości:

Kto wbrew przepisom ustawy dopuszcza do nieprowadzenia ksiąg rachunkowych, prowadzenia ich wbrew przepisom ustawy lub podawania w tych księgach nierzetelnych danych podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat dwóch, albo obu tym karom łącznie.

  • karnoskarbową,

W myśl art. 9 Kodeksu karnego skarbowego:

§ 2. Każdy ze współsprawców wykonujących czyn zabroniony odpowiada w granicach swej umyślności lub nieumyślności, niezależnie od odpowiedzialności pozostałych sprawców. (…)

§ 3. Za przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe odpowiada, jak sprawca, także ten, kto na podstawie przepisu prawa, decyzji właściwego organu, umowy lub faktycznego wykonywania zajmuje się sprawami gospodarczymi, w szczególności finansowymi, osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej.

  • cywilnoprawną (tu podstawę powództwa stanowi art. 471 Kodeksu cywilnego dotyczący odpowiedzialności kontraktowej).

Czytaj więcej w artykule: "Kto ponosi odpowiedzialność za błąd w ewidencji VAT prowadzonej przez biuro rachunkowe" >>

PODATKI 2021 KOMPLET

Black Friday

Komplet wyjątkowych publikacji dotyczący wszystkich zmian w podatkach w 2021 r. Na pakiet składa się dziesięć  publikacji prezentujących całościową informację prawną na temat podatków w 2021 r. oraz rozliczenia PIT za 2020 r. Dodatkowym atutem wersji PREMIUM jest webinarium VAT 2021

Kup już za: 304.20 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK