INFOR.pl
Drukuj

Nowy JPK. Czy usługi księgowe świadczone przez małego podatnika stosującego metodę kasową oznaczamy GTU 12 i "MK"

Czy usługi księgowe świadczone przez małego podatnika stosującego metodę kasową oznaczamy GTU 12 i "MK"?

Wprowadzając obowiązek oznaczania towarów i usług symbolami GTU, prawodawca stworzył zamknięty katalog świadczeń, w przypadku których podatnicy muszą w ewidencji sprzedaży prezentować odpowiednie numery 01-13 GTU. W par. 10 ust. 3 pkt 2 lit. b rozporządzenia z 15 października 2019 r. wymienione zostały usługi niematerialne oznaczane jako GTU 12, a wśród nich m.in. usługi księgowe. Tym samym jeżeli podatnik świadczy usługi księgowe, to ujmując w ewidencji sprzedaży taką czynność, musi ją oznaczyć symbolem 12. Trzeba jednak podkreślić, że oznaczenia GTU są stosowane wyłącznie po stronie VAT należnego i to wyłącznie wówczas, gdy podatnikiem jest świadczący, a sama sprzedaż nie jest ujmowana w rejestrze na podstawie dowodu zbiorczego. Stąd należy odpowiedzieć na tę część pytania, która dotyczy GTU 12, twierdząco.

Jednak druga cześć pytania, dotycząca oznaczenia wpisu w ewidencji jako "MK" , prowokuje do analizy, czy na pewno pytanie dotyczy ujęcia faktury po stronie sprzedaży, czy może jednak chodzi o zakupy. Gdyby bowiem pytanie dotyczyło faktury zakupowej, wówczas należałoby zaprzeczyć i stwierdzić, że nie ma zastosowania oznaczenie GTU 12. Oczywiście taka odpowiedź byłaby uzasadniona wyłącznie tym, że GTU nie są prezentowane przez nabywcę.

Trzeba wyjaśnić skąd podejrzenie, że pytanie może dotyczyć faktury zakupowej: chodzi o wskazanie na oznaczenie dokumentu "MK". Taki znacznik istotnie jest przeznaczony do faktur wystawianych przez małych podatników, którzy wybrali kasową metodę rozliczania VAT, przy czym ma on zastosowanie do identyfikowania takich faktur nie po stronie sprzedawcy, a nabywcy. Jeżeli bowiem podatnik dokonuje zakupu świadczenia od małego podatnika stosującego metodę kasową, to wówczas w swojej ewidencji zakupów oznacza taki dokument "MK". Tym samym nie ma takiej możliwości, aby jeden wpis u danego podatnika był oznaczony jednocześnie GTU 12 i "MK".

Nic jednak nie stoi na przeszkodzie temu, aby sprzedawca oznaczył dokument jako GTU 12, a z kolei nabywca, dokonując rozliczenia podatku naliczonego, wskazał, że jest to faktura "MK". Co więcej, skoro zachodzą przesłanki prawne, to każda ze stron nie tyle może, co musi zastosować takie oznaczenia.

Podstawa prawna:

  • § 10 ust. 3 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2019 r. poz. 1988; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1127).

Radosław Kowalski