INFOR.pl
Drukuj

Nowy JPK. Stosowanie GTU przy refakturowaniu usług

Czy przy refakturowaniu usług należy stosować GTU?

Należy stwierdzić, że kluczowe znaczenie ma wyłącznie przedmiot świadczenia, ponieważ wprowadzając obowiązek stosowania oznaczeń GTU, prawodawca nie sprecyzował poziomów dystrybucji towarów z listy określonej w par. 10 ust. 3 rozporządzenia z 15 października 2019 r. ani też nie zdefiniował żadnych okoliczności wykonywania usług na niej wymienionych. Z kolei minister finansów nie ogranicza zastosowania GTU wyłącznie do tych przypadków, w których podatnik samodzielnie i własnymi zasobami realizuje daną sprzedaż. Wobec powyższego, a także z uwagi na brak bezpośredniego powiązania obowiązku stosowania GTU z jakimikolwiek przesłankami podmiotowymi, należy stwierdzić, że w przypadku refakturowania usługi z grupowania 11-13 GTU obowiązek oznaczania GTU jest taki sam po stronie faktycznego wykonawcy i podatnika dokonującego refakturowania. Innymi słowy, jeżeli podatnik świadczy usługę z katalogu GTU na warunkach określonych w art. 8 ust. 2a ustawy o VAT (refakturowanie) i ujmuje w ewidencji sprzedaży VAT fakturę dokumentującą taką czynność, to we wpisie dotyczącym takiej faktury musi znaleźć się oznaczenie GTU. Tak więc do refakturowania usług oznaczenia GTU stosuje się na takich samych zasadach jak w przypadku samodzielnego wykonywania usługi przez podatnika.

Podstawa prawna:

  • art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.),

  • § 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2019 r. poz. 1988; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1127).

Radosław Kowalski