Nowy JPK. Czy podatnik składający korektę samej ewidencji VAT musi złożyć całą strukturę

Czy podatnik składający korektę samej ewidencji VAT musi złożyć całą strukturę?

Nowa struktura JPK_VAT składa się z czterech części: Naglowek, Podmiot1, Deklaracja, Ewidencja. W przypadku gdy podatnik miesięczny składa JPK_V7M po raz pierwszy, a także gdy podatnik pierwszy raz składa JPK_V7K za ostatni miesiąc kwartału, struktura musi zawierać wszystkie cztery części. U podatnika kwartalnego JPK_V7K składane za pierwszy i drugi miesiąc kwartału nie zawierają części Deklaracja. Z kolei podatnik składający korektę musi ustalić, której części ona dotyczy. Stałymi elementami każdego JPK_VAT są dwie pierwsze części, tj. Naglowek, Podmiot1. Dwie pozostałe są składane tylko wtedy, gdy korekta ich dotyczy. Tym samym, jeżeli podatnik stwierdzi, że w złożonym JPK_VAT tylko część ewidencyjna była obarczona błędem lub z innego powodu wymaga korekty, to wówczas składając nowy (korygujący) JPK, uwzględni w nim trzy części: Naglowek, Podmiot1, Ewidencja. Z kolei gdyby korekta dotyczyła wyłącznie deklaracji, wówczas podatnik złożyłby JPK_VAT składający się z części: Naglowek, Podmiot1, Deklaracja. Podatnik we własnym interesie, w każdym przypadku, powinien sprawdzić, czy konieczna jest korekta całego JPK, czy może wystarczy skorygować wyłącznie część ewidencyjną. Podkreślić bowiem trzeba, że korekta samej tylko części ewidencyjnej JPK_VAT, bez korekty deklaracji, nie spowoduje, że podatnik oczekujący na zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym poczeka na niego dłużej (tj. nie wystąpi skutek jak przy korekcie deklaracji). Wynika to z faktu, że nie składając ponownie (w ramach korekty) części JPK_VAT Deklaracja, podatnik nie ponawia wyrażonych w niej wniosków - pozostają one aktualne.

Tak więc w ramach korekty JPK_VAT cała struktura (wszystkie cztery części) musi być zastosowana wyłącznie wtedy, gdy korekta dotyczy zarówno ewidencji, jak i deklaracji złożonych uprzednio w ramach struktury JPK_VAT.

Radosław Kowalski