do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 12.10.2020
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Tarcza antykryzysowa - nowy termin na składanie wniosków o dofinansowanie

Nowelizacja ustawy o COVID-19 przedłuża termin składania wniosków o przyznanie i wypłatę świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników. Wnioski można składać najpóźniej do 30 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii COVID-19.

Ostatnia nowelizacja tarczy antykryzysowej wydłużyła termin składania wniosków o przyznanie świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników. Mogą być one składane najpóźniej w terminie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii COVID-19.

O pomoc mogą się ubiegać:

  • przedsiębiorcy,
  • organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego,
  • instytucje kultury - państwowe lub prowadzone wspólnie z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
  • kościelne osoby prawne oraz ich jednostki organizacyjne,

u których w następstwie COVID-19 wystąpił spadek obrotów gospodarczych (przychodów).

Uprawnione podmioty mogą zwracać się do dyrektorów wojewódzkich urzędów pracy z wnioskami o przyznanie i wypłatę świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników oraz środków na opłacanie składek ZUS pracowników należnych od pracodawcy od tych świadczeń.

Podstawa prawna

art. 15gh ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374; ost. zm. Dz.U. z 2020 r., poz. 1639)

Tomasz Kowalski

prawnik, redaktor „MONITORA księgowego”, specjalista w zakresie prawa pracy

ZFŚS 2020. Komentarz

Książka zawiera komentarz do każdego artykułu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Szczegółowo omawia obowiązki pracodawców związane z prowadzeniem działalności socjalnej. Wyjaśnienia zostały poparte praktycznymi przykładami, wzorami dokumentów, stanowiskami urzędowymi i orzecznictwem sądowym. Komentarz uwzględnia m.in. nową wysokość odpisu na fundusz obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.

Kup już za: 55.20 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK