do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 29.09.2020
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców z większymi uprawnieniami

24 września 2020 r. został opublikowany projekt ustawy, której celem jest m.in. poszerzenie kompetencji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Dzięki zmianom Rzecznik będzie mógł organizować mediację między przedsiębiorcami a organami administracji publicznej, uzyska dostęp do akt i dokumentów spraw toczących się bądź zawieszonych, a także będzie miał możliwość brania udziału w postępowaniu w sprawach cywilnych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, pod warunkiem, że jego stroną jest przedsiębiorca z sektora małych i średnich przedsiębiorców (MŚP).

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zyska prawo:

  • organizacji mediacji w sporach między przedsiębiorcami i organami administracji
  • udziału w procesach cywilnych z zakresu prawa pracy i ZUS, których stroną jest mały lub średni przedsiębiorca
  • dostępu do akt i dokumentów.

Organizacja mediacji

Z obecnie obowiązujących przepisów o kompetencjach Rzecznika MŚP wynika, że zajmuje się on „pomocą w organizowaniu mediacji” między przedsiębiorcami a organami administracji. Projekt zakłada zastąpienie tego sformułowania zwrotem „organizowanie mediacji” między przedsiębiorcami a organami administracji”.

Dzięki temu Rzecznik zyska istotną rolę w procesie rozwiązywania sporów między przedsiębiorcami a organami administracji, przy zastrzeżeniu całkowitej dobrowolności instytucji mediacji. Strony muszą bowiem z własnej woli przystąpić do mediacji. Rzecznik może być wyłącznie instytucją organizującą ten proces.

Udział w procesie z zakresu prawa pracy i ZUS

Możliwość brania udziału w postępowaniu w sprawach cywilnych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, ma być nową kompetencją Rzecznika MŚP. Rzecznik będzie miał możliwość brania udziału w takim postępowaniu, pod warunkiem, że:

  • stroną w takim postępowaniu będzie przedsiębiorca z sektora MŚP,
  • przedsiębiorca wyrazi zgodę na piśmie na udział Rzecznika w procesie,
  • Rzecznik brał udział w postępowaniu administracyjnym poprzedzającym dane postępowanie sądowe.

Jeżeli wszystkie ww. warunki zostaną łącznie spełnione Rzecznik będzie brał udział w postępowaniu cywilnym na zasadach analogicznych do tych dotyczących udziału prokuratora.

Projektodawcy uznali, że w tego typu procesach, mimo formalnie równej pozycji stron, przedsiębiorca znajduje się na słabszej pozycji względem organów rentowych. Udział Rzecznika w postępowaniu wzmocni więc pozycję przedsiębiorcy jako słabszej strony postępowania. Dodatkowo Rzecznik będzie mógł nie tylko brać udział w postępowaniach, które sam zainicjował, ale też w procesach, które już się toczą.

Dostęp do akt i dokumentów

Rzecznik będzie mógł uzyskać dostęp do akt i dokumentów w odniesieniu do badanej przez siebie sprawy. Obecnie taki dostęp może mieć tylko w stosunku do spraw zakończonych. Poza tym, organy, organizacje i instytucje publiczne będą obowiązane przekazać odpisy i kopie ww. akt i dokumentów - także dotyczące m.in. spraw zawieszonych. Ponadto Rzecznik będzie mógł wyznaczyć organom, organizacjom i instytucjom odpowiedni termin na wykonanie obowiązku:

  • zapewniania dostępu do akt i dokumentów spraw toczących się, zawieszonych i zakończonych, oraz przekazywania ich odpisów i kopii;
  • udzielania żądanych przez Rzecznika informacji i wyjaśnień;
  • udzielania wyjaśnień dotyczących podstawy faktycznej i prawnej swoich rozstrzygnięć.

Dzięki tym uprawnieniom i terminom, Rzecznik będzie mógł łatwo i szybko sprawdzić, czy w trakcie trwającego jeszcze postępowania dochodzi do naruszeń prawa.

Projekt określa, że ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło: Projekt ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, ustawy o pracownikach urzędów państwowych oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - opublikowany 14 września 2020 r.

Oprac. Ewa Sławińska

Prawo pracy i ZUS 2020 - pakiet STANDARD

Pakiet poradników kompleksowo omawiający zmiany w przepisach prawa pracy regulujących tematykę zatrudnienia w 2020 r. oraz najbardziej popularnych form zatrudnienia cywilnoprawnego . Omawia m.in. problematykę rozliczania czasu pracy w tym roku kalendarzowym, z uwzględnieniem kwestii ograniczeń handlu w niedzielę. Wyczerpująco wskazuje zmiany dotyczące wynagradzania pracowników, nie zapominając przy tym o aspektach podatkowych i ubezpieczeniowych płac.

Kup już za: 49.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK