do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 25.09.2020
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Cztery kwalifikacje z zakresu rachunkowości włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) zostały włączone cztery kwalifikacje rynkowe z zakresu rachunkowości.

Mowa o następujących kwalifikacjach:

  • wspomaganie obsługi procesów księgowych,
  • obsługa procesów księgowych,
  • zarządzanie procesami księgowymi,
  • zarządzanie procesami płacowymi.

Kwalifikacja "wspomaganie obsługi procesów księgowych" skierowana jest do osób posiadających umiejętność wykonywania prostych, podstawowych i typowych zadań, dotyczących dokumentowania i ewidencjonowania operacji gospodarczych.

Kwalifikacja "obsługa procesów księgowych" potwierdza umiejętność wykonywania zadań dotyczących samodzielnego dokumentowania i ewidencjonowania powszechnie występujących operacji gospodarczych.

Natomiast kwalifikacja "zarządzania procesami księgowymi" potwierdza umiejętność wykonywania złożonych zadań oraz rozwiązywania nietypowych problemów wynikających z zarządzania procesami księgowymi w przedsiębiorstwach oraz w organizacjach pozarządowych i innych jednostkach.

Kwalifikacja z zakresu płac "zarządzanie procesami płacowymi" skierowana jest do osób uczestniczących w procesie strategicznego kształtowania w zakładzie pracy polityki wynagradzania oraz posiadających umiejętność rozwiązywania złożonych problemów dotyczących polityki płacowej.

W ramach poszczególnych etapów procesu włączania niniejszych kwalifikacji rynkowych do ZSK Minister Finansów przeprowadził konsultacje z zainteresowanymi środowiskami, zasięgnął opinii specjalistów w sprawie społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia kwalifikacji rynkowej do ZSK, powołał zespół ekspertów do przedstawienia rekomendacji dotyczącej przypisania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do poszczególnych kwalifikacji, jak również wystąpił do Rady Interesariuszy o opinię w sprawie prawidłowości przypisania (do kwalifikacji) poziomu Polskie Ramy Kwalifikacji. Opinie przekazane w ramach konsultacji wskazywały na ogólną potrzebę włączenia przedmiotowych kwalifikacji do ZSK, jako ważnego elementu profesjonalizacji i podwyższania jakości usług świadczonych w obszarze rachunkowości. Kierując się aprobatą uczestników konsultacji społecznych, ekspertów, Rady Interesariuszy, podjął decyzję o włączeniu do ZSK poszczególnych kwalifikacji rynkowych.

Kwalifikacje włączone do ZSK mogą być nadawane wyłącznie przez podmioty wskazane przez właściwego ministra. Wprzypadku kwalifikacji zzakresu rachunkowości jest to Minister Finansów. Podmiot, który chce zostać instytucją certyfikującą, musi spełnić określone warunki, wtym: kadrowe, organizacyjne imaterialne, oraz musi stosować wewnętrzny system zapewnienia jakości. Na portalu ZSK (www.kwalifikacje.gov.pl) znajduje się informacja omożliwości składania wniosków onadanie uprawnień do certyfikowania włączonych kwalifikacji rynkowych, atakże szczegółowe wymagania, jakie należy spełnić, aby zostać taką instytucją certyfikującą.

Oprac. Maciej Chorostkowski

Gorące tematy dla biur rachunkowych. Poradnik Gazety Prawnej 9/2020

Publikacja skierowana do wszystkich osób zajmujących się księgowością i rozliczaniem VAT. Poradnik w atrakcyjny i przystępny sposób opisuje najważniejsze zmiany w VAT obowiązujące od 1 lipca 2020 r. a także te wprowadzone 31 sierpnia 2020 r.

Kup już za: 39.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK