INFOR.pl
Drukuj

Rozszerzenie listy danych wykazywanych w ewidencji i JPK_VAT

1 października 2020 r. wejdą w życie nowe przepisy dotyczące zasad prowadzenia ewidencji VAT oraz składania deklaracji VAT. Począwszy od rozliczenia za październik podatnicy są zobowiązani do prowadzenia ewidencji w sposób wymagany nowymi przepisami oraz składania deklaracji VAT wraz z ewidencją w formie nowego pliku JPK_VAT. Został też znacznie rozszerzony zakres danych wykazywanych w części ewidencyjnej nowych plików JPK_VAT.

Ewidencja będzie musiała zawierać oznaczenia identyfikujące przedmiot opodatkowania z tytułu dostaw towarów i świadczenia usług, których sprzedaż jest szczególnie narażona na nadużycia oraz oznaczenia pozwalające na identyfikację czynności podlegających opodatkowaniu objętych szczególnymi procedurami rozliczenia podatku przewidzianymi w ustawie.

Do odrębnego oznaczania dostaw niektórych towarów przewidziane zostały oznaczenia od "01" do "10", zaś do odrębnego oznaczania niektórych usług - oznaczenia od "11" do "13". Dodatkowe oznaczenia trzeba podawać w przypadku faktur dotyczących m.in. leków (09), paliwa (02) czy papierosów (04).

Poza tym szczególne oznaczenia zostały przewidziane dla niektórych rodzajów transakcji. Przykładowo symbolem "EE" należy oznaczać świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy o VAT.

Dodatkowo wymagane jest także oznaczenie wykazywanych w części ewidencyjnej nowych plików JPK_VAT niektórych dowodów sprzedaży oraz dowodów nabycia. Dla tych dowodów stosowane są takie oznaczenia jak np. "WEW" - dokument wewnętrzny czy "MK" - faktura wystawiona przez podatnika, który wybrał metodę kasową rozliczenia.

Czytaj więcej w artykule: "Nowy JPK. Ewidencja i JPK, czyli październikowe zmiany w VAT" >>

Więcej publikacji na temat nowego JPK_VAT >>