Informacja dla użytkowników programu Płatnik – zmiana certyfikatu ZUS

Do 30 września 2020 r. należy pobrać nowy certyfikat do programu Płatnik.

Certyfikat jest dostępny pod linkiem http://www.zus.pl/bip/pliki/PE-2-ZUS-EWD.pem.

Program Płatnik pozwala na automatyczne pobranie certyfikatu przez opcje: Przekaz / Ustawienia przekazu elektronicznego / Certyfikaty / Pobierz

Aktualizacja certyfikatu jest niezbędna dla prawidłowego działania aktualizacji i komunikacji programu Płatnik z systemem informatycznym ZUS.

Dotychczasowy certyfikat PE-2-ZUS-EWD 30 września 2020 r. przestaje być ważny.

Numer SN dotychczasowego certyfikatu: 7f1a464af61f09eb8e69e04ca5b34f27

Numer SN nowego certyfikatu: 4ae54d7706519daee9ae6553bea7d7e1

Źródło: Zakład Ubezpieczeń Społecznych