do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 23.09.2020
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Ograniczenie wysokości odpraw i odszkodowań na podstawie ustawy o COVID-19

Od 24 czerwca 2020 r. obowiązuje przepis ustawy o COVID-19, zgodnie z którym w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, uprawnieni pracodawcy wypłacają odprawy, odszkodowania lub inne świadczenia pieniężne w związku z rozwiązaniem umowy o pracę, jeżeli przepisy przewidują obowiązek ich wypłaty, w wysokości nieprzekraczającej w 2020 r. 26 000 zł brutto.

 W związku z wątpliwościami dotyczącymi przypadków, w których możliwe jest zastosowanie ww. ograniczenia, redakcja Monitora Prawa Pracy i Ubezpieczeń wystąpiła do resortu pracy o interpretację nowych regulacji.

PYTANIE

Czy w przypadku gdy pracownik otrzyma kilka odpraw/odszkodowań od różnych pracodawców uprawnionych do zastosowania ograniczenia ich wysokości, to ograniczenie dotyczy każdego z tych pracodawców oddzielnie, czy jest to łączna kwota dla wszystkich pracodawców?

ODPOWIEDŹ MRPiPS

Artykuł 15gd wiąże ograniczenie wysokości odprawy, odszkodowania lub innego świadczenia pieniężnego wypłacanego przez pracodawcę w związku z rozwiązaniem umowy o pracę z sytuacją konkretnego pracodawcy i wystąpieniem u niego spadku obrotów gospodarczych, zdefiniowanego w art. 15g ust. 9 specustawy, lub istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń, o którym mowa w art. 15gb ust. 2 tej ustawy. Przepis ten odnosi się więc do każdego pracodawcy z osobna, nie ma zatem podstaw do sumowania odpraw, odszkodowań lub innych świadczeń uzyskiwanych przez pracownika od różnych pracodawców.

PYTANIE

Czy odprawa emerytalno-rentowa podlega ograniczeniu na podstawie art. 15gd ustawy o COVID-19?

ODPOWIEDŹ MRPiPS

Artykuł 15gd specustawy ustanawia ograniczenie wysokości odprawy, odszkodowania lub innego świadczenia pieniężnego wypłacanego przez pracodawcę pracownikowi w związku z rozwiązaniem umowy o pracę, nie czyniąc w tym zakresie wyłączeń.

Czytaj więcej w artykule: Ograniczenie wysokości odpraw i odszkodowań na podstawie ustawy o COVID-19 - interpretacje MRPiPS >>

Tarcza antykryzysowa 2.0 – co się zmieniło w zakresie pomocy dla pracodawców (PDF)

Publikacja zawiera opis zmian w zakresie prawa pracy i ZUS wprowadzonych przez tarczę antykryzysową 2.0, która obowiązuje od 18 kwietnia 2020 r. Przedstawia m.in. zmienione zasady pomocy państwa w zakresie zwolnienia ze składek ZUS dla przedsiębiorców, nowe warunki przyznawania świadczenia postojowego oraz zasady przeprowadzania szkoleń bhp w czasie epidemii koronawirusa. Ebook zawiera liczne przykłady, wzory dokumentów i przydatną tabelę z wykazem zmian wprowadzonych przez tarczę antykryzysową 2.0.

Kup już za: 19.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK