do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 23.09.2020
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

PFRON może dochodzić od pracodawców zwrotu dofinansowań do wynagrodzeń przez 5 lat

W wyroku z 10 września 2020 r. (I GSK 829/20) NSA potwierdził, że w sprawach o zwrot dopłat do pensji osób niepełnosprawnych ma zastosowanie 5-letni okres przedawnienia wynikający z Ordynacji podatkowej. PFRON stał na stanowisku, że należy w tym zakresie stosować okres 10-letni o którym mowa w przepisach Kodeksu cywilnego.

Pracodawcy przysługuje ze środków PFRON miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, o ile pracownik ten został ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych. Miesięczne dofinansowanie nie przysługuje m.in. w przypadku, gdy miesięczne koszty płacy (składki ZUS, podatki) zostały poniesione przez pracodawcę z uchybieniem terminów, wynikających z odrębnych przepisów, przekraczającym 14 dni.

PFRON żąda zwrotu dopłat do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych najczęściej z powodu opóźnienia w opłacaniu przez firmę składek ZUS za pracowników. W wielu przypadkach żądania te dotyczą sytuacji sprzed wielu lat. To spowodowało wątpliwości co do okresu, w którym PFRON może domagać się zwrotu dofinansowania. Pracodawcy najczęściej wskazywali na przepisy Ordynacji podatkowej o 5-letnim okresie przedawnienia.  Powoływali się przy tym na art. 60 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o finansach publicznych. Zgodnie z tym przepisem środki publiczne stanowią nieopodatkowane należności budżetowe, do których zaliczane są dopłaty do pensji, mimo, iż nie zostały wymienione wprost w tym przepisie. Natomiast zgodnie z art. 67 ustawy do należności określonych w art. 60 ww. ustawy mają zastosowanie przepisy działu trzeciego Ordynacji podatkowej. Wskazane regulacje przewidują 5-letni okres przedawnienia.

Dłuższy okres dochodzenia należności PFRON początkowo wywodził z unijnych przepisów dotyczących pomocy publicznej (jest nim okres 10 lat). Takie stanowisko zostało jednak zakwestionowane przez WSA w Warszawie.  Następnie PFRON odwoływał się do przepisów Kodeksu cywilnego w zakresie terminów dochodzenia należności.

Po wyroku NSA z 10 września 2020 r. pracodawcy mogą mieć pewność co do obowiązującego ich prawa odnoszącego się do okresu przedawnienia.

Tarcza antykryzysowa 2.0 – co się zmieniło w zakresie pomocy dla pracodawców (PDF)

Publikacja zawiera opis zmian w zakresie prawa pracy i ZUS wprowadzonych przez tarczę antykryzysową 2.0, która obowiązuje od 18 kwietnia 2020 r. Przedstawia m.in. zmienione zasady pomocy państwa w zakresie zwolnienia ze składek ZUS dla przedsiębiorców, nowe warunki przyznawania świadczenia postojowego oraz zasady przeprowadzania szkoleń bhp w czasie epidemii koronawirusa. Ebook zawiera liczne przykłady, wzory dokumentów i przydatną tabelę z wykazem zmian wprowadzonych przez tarczę antykryzysową 2.0.

Kup już za: 19.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK