do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 17.09.2020
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Ulgi w zapłacie podatku pod warunkiem spadku obrotów

Ulgi w zapłacie podatku udzielane podatnikom w związku z epidemią COVID-19 będą przyznawane tylko w postaci odroczenia lub rozłożenia zapłaty na raty. Warunkiem przyznania ulgi będzie spadek obrotów o co najmniej 25%. Projekt zmian jest w trakcie prac legislacyjnych.

W autopoprawce do rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno‑gospodarczym skutkom COVID-19 znalazły się przepisy precyzujące warunki udzielania ulg w zapłacie podatku przyznawane na podstawie Ordynacji podatkowej.

Po pierwsze, podatnicy dotknięci skutkami epidemii będą mogli uzyskać wsparcie polegające na przyznaniu ulg w zapłacie podatku na podstawie Ordynacji podatkowej wyłącznie w formie

  • odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty;
  • odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek.

Nie będzie możliwe udzielenie wsparcia w postaci umorzenia zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej.

Po drugie, możliwość stosowania ulg zostanie ograniczona jedynie do tych zobowiązań, które powstały po 31 grudnia 2019 r., czyli w przypadku podatku, którego termin płatności upłynął po dniu 31 grudnia 2019 r., lub zaległości podatkowej powstałej po tym dniu

Po trzecie, zdefiniowano przedsiębiorców, u których nastąpił znaczny spadek obrotów gospodarczych uprawnionych do uzyskania ulg w zapłacie podatku. Takie wsparcie (w postaci odroczenia lub rozłożenia zapłaty na raty), będzie mogło zostać udzielone podatnikowi prowadzącemu działalność gospodarczą, u którego nastąpił spadek obrotów gospodarczych z powodu COVID-19 o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu przypadającym po dniu 31 stycznia 2020 r. w porównaniu do miesiąca poprzedniego lub analogicznego miesiąca roku poprzedniego.

Konsekwencją wprowadzonych zmian będzie ograniczenie prawa do skorzystania z ulg w zapłacie podatku.

Projekt nowelizacji oczekuje obecnie w Sejmie na pierwsze czytanie. W założeniach projektu ustawa nowelizująca ma wejść w życie następnego dnia po publikacji w Dzienniku Ustaw.

Źródło: Autopoprawka do rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno‑gospodarczym skutkom COVID-19 - druk sejmowy 590-A skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu

Oprac. Ewa Sławińska

ZFŚS 2020. Komentarz

Książka zawiera komentarz do każdego artykułu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Szczegółowo omawia obowiązki pracodawców związane z prowadzeniem działalności socjalnej. Wyjaśnienia zostały poparte praktycznymi przykładami, wzorami dokumentów, stanowiskami urzędowymi i orzecznictwem sądowym. Komentarz uwzględnia m.in. nową wysokość odpisu na fundusz obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.

Kup już za: 55.20 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK