do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 14.08.2020
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Sprzeciw dla podatku cukrowego

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców konsekwentnie sprzeciwia się wprowadzeniu podatku cukrowego. Jednocześnie, ZPP wyraża swój sprzeciw wobec trybu procedowania poprawki do nieobowiązującej ustawy o promocji prozdrowotnych wyborów konsumentów.

ZPP zaznacza, że wszelkie daniny o charakterze sektorowym, w tym podatek cukrowy, są niedopuszczalne, ponieważ pogwałcają zasadę powszechności opodatkowania. Arbitralne nakładanie dodatkowych obciążeń na wybrany sektor gospodarki jest niemożliwe do zaakceptowania szczególnie biorąc pod uwagę specjalny czas w jakim się znajdujemy. Szok ekonomiczny wywołany pandemią koronawirusa postawił szereg wyzwań przed przedsiębiorcami, którzy operują w warunkach obniżonego popytu oraz skrajnej niepewności. Jednocześnie, branża napojowa, do której podatek cukrowy jest głównie skierowany, odnotowała bardzo poważne straty wynikające z kilkudziesięcioprocentowych spadków obrotów. Zwiększanie obciążeń na tą branżę jest zatem tym bardziej nieuzasadnione i niezrozumiałe.

Analizując wpływ podatku cukrowego, nie sposób nie odnieść się do trybu, w którym proceduje się poprawki do zawierającej go ustawy. Prace nad aktem prawnym, na mocy którego zacznie obowiązywać podatek cukrowy jeszcze się nie zakończyły. Projekt ustawy nie został jeszcze uchwalony ani podpisany przez prezydenta. Istnieją natomiast poprawki do tej nieobowiązującej jeszcze ustawy. Zapisy przesuwające datę wejścia w życie podatku cukrowego z 1 lipca 2020 na 1 stycznia 2021 zostały ukryte pośród rozwiązań zawartych w ustawie o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu. Możliwość nowelizacji nieobowiązującej ustawy z całą pewnością nie została przewidziana w trybie procedowania projektów ustaw zapisanym w art. 119 Konstytucji RP. Niestety, na tym nie kończą się mankamenty prawne wymienionej poprawki.

Zgodnie z informacjami podanymi na sejmowych stronach, projekt ma na celu wprowadzenie kolejnych instrumentów w zakresie ochrony zdrowia, które pozwolą na skuteczną walkę z COVID-19, a co za tym idzie podatek cukrowy jest zupełnie z nim nie związany. Nie ulega wątpliwości, że taki sposób procedowania poprawek jest sprzeczny z regułami techniki legislacyjnej. Działania te prowadzą również do sytuacji, gdy przedsiębiorcy są pozbawieni jakiejkolwiek pewności co do tego, w jakim otoczeniu regulacyjnym funkcjonują.

Mając na uwadze powyższe kwestie, ZPP podtrzymuje swoje stanowisko, zgodnie z którym podatek cukrowy nie powinien stać się częścią polskiego porządku prawnego. Ta sektorowa danina uderzy przede wszystkim w branżę gospodarki, która dotkliwie odczuła kryzys wywołany pandemią. Takie zachowanie ze strony ustawodawców jest zatem pozbawione jakichkolwiek racjonalnych przesłanek. Uważamy również, że wprowadzenie podatku cukrowego zostanie obarczone bardzo poważną wadą prawną i godzi w prawo przedsiębiorców do pewności prawa.

Źródło: Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

ZFŚS 2020. Komentarz

Książka zawiera komentarz do każdego artykułu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Szczegółowo omawia obowiązki pracodawców związane z prowadzeniem działalności socjalnej. Wyjaśnienia zostały poparte praktycznymi przykładami, wzorami dokumentów, stanowiskami urzędowymi i orzecznictwem sądowym. Komentarz uwzględnia m.in. nową wysokość odpisu na fundusz obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.

Kup już za: 55.20 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK